Anadolu Sigorta fon yönetimi için Oracle’ı tercih etti

1124 0
1124 0

Anadolu Sigorta, BT altyapısında yeni uygulamalara geçerken, alanında uzmanlaşmış uygulamaları alıp kullanmayı hedefliyor. Anadolu Sigorta, ERP tarafındaki ihtiyaçları için, 2013 yılından bu yana giderek yeni modüllerle geliştirilen Oracle E-İş Yönetim Sistemi’ni kullanıyor. 2014 yılı Eylül ayında fon yönetimi ihtiyaçları için Oracle iş ortağı Natica ile birlikte yeni bir projeye start veren kuruluş, Ocak 2015’ten bu yana Oracle E-İş Yönetim Sistemi’nin Oracle Hazine Yönetimi Modülü’nü kullanıma açmış bulunuyor. Anadolu Sigorta’nın son bir yıllık süreç içerisinde proje ile geldiği nokta ve elde edilen faydaları, kuruluşun Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü Yönetmeni Barış Şafak, Yazılım Uzmanı Murtaza Aşçı ve Natica’dan Şirket Ortağı ve Proje Yöneticisi Esen Krespin ile görüştük.

anadolu sigorta fon
(SOLDAN SAĞA): ESEN KRESPİN Şirket Ortağı, Proje Yöneticisi – Natica / BARIŞ ŞAFAK Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü Yönetmeni – Anadolu Sigorta / MURTAZA AŞCI Yazılım Uzmanı – Anadolu Sigorta.

Sayın Şafak, Anadolu Sigorta ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz ?

BARIŞ ŞAFAK (Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü Yönetmeni): 1925 yılında İş Bankası’nın öncülüğü ile kurulan Anadolu Sigorta, Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olma özelliğini taşıyor. 90’ıncı yılımızı geride bırakırken, halen ülkemizdeki çok az sayıdaki ulusal sigorta şirketinden biriyiz. Elementer sigortacılık tarafında, büyüklük ve hayata geçirdiğimiz ilkler açısından lider konumdayız. Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Tarım, Hukuksal Koruma, Ferdi Kaza, Sağlık ve Kredi olmak üzere hayat dışındaki tüm branşlarda faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin genelinde ve Kıbrıs’ta olmak üzere dokuz bölge müdürlüğümüz, yaklaşık 2 bin 500 profesyonel acentemiz bulunuyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Finansbank A.Ş. şubeleri de acentemiz olarak hizmet veriyor.

Barış Şafak
BARIŞ ŞAFAK
Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü Yönetmeni Anadolu Sigorta

“Oracle E-İş Yönetimi Sistemi’nin kullanıldığı Muhasebe-Mali İşler Yönetimi tarafında üstlendiğimiz görevlerden biri de fon yönetimi. Sigorta şirketi olmamızın doğası gereği, kuruluşumuzun karlılığında önemli bir yeri olan, yaklaşık 2,5 milyar TL hacme sahip, nakit ve finansal varlık portföyümüz bulunuyor. Proje öncesinde portföy yönetimimize dair aşamaların hepsi manuel idi. Ciddi bir hacme sahip portföyümüzün yönetiminin insan hatasına yer bırakılmayacak şekilde otomatize edilmesi gerekliydi. Bunu da Oracle Hazine Yönetim Modülü ve Oracle İş Ortağı Natica ile birlikte başardık.”

Anadolu Sigorta, Oracle teknolojilerini hangi alanlarda kullanıyor?

MURTAZA AŞCI (Yazılım Uzmanı, Anadolu Sigorta): Anadolu Sigorta, BT altyapısında yeni uygulamalara geçerken, alanında uzmanlaşmış uygulamaları alıp kullanmayı hedefliyor. Uzmanlaşmaya inanıyoruz, o nedenle örneğin üretimde, hasarda ya da farklı bir sigortacılık alanında, dünya çapında ve Türkiye çapında kendini kanıtlamış uygulamaları tercih ediyoruz. Bu uygulamaların bir çoğu Oracle veri tabanını kullanmaktadır. Aynı şekilde ERP tarafındaki ihtiyaçlarımız için de, uzun zamandır, uzmanlığına inandığımız Oracle E-İş Yönetim Sistemi’ni kullanıyoruz.

Bugün üzerinde konuşmak üzere bir araya geldiğimiz, Hazine Yönetimi Modülü’nün fon yönetimi ihtiyaçlarımız doğrultusunda hayata geçirilmesi projesinde de yine Oracle ve Oracle iş ortağı Natica ile birlikte çalıştık.

Murtaza Aşçı
MURTAZA AŞCI
Yazılım Uzmanı
Anadolu Sigorta

“Analiz süreci sonucunda sistem standardının karşılayabildiği ve karşılayamadığı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Sistem standardının karşılayabildiği ihtiyaçları zaten doğrudan test etmeye başladık. Karşılayamadığı durumlar için de sistemi geliştirmeye yöneldik ve bu noktada bir taraftan kodlama çalışmaları başladı. Oracle E-İş Yönetim Sistemi’nin nasıl geliştirilebileceği, nasıl eklentiler yapılabileceği standartlar çerçevesinde belirlenmişti. Biz de standartların dışına çıkmadan geliştirmelerimizi hızla tamamladık.”

Fon Yönetimi Anadolu Sigorta’da nasıl bir yer tutuyor?

BARIŞ ŞAFAK: Oracle E-İş Yönetimi Sistemi’nin kullanıldığı Muhasebe-Mali İşler Yönetimi tarafında üstlendiğimiz görevlerden biri de fon yönetimi. Sigorta şirketi olmamızın doğası gereği, kuruluşumuzun kârlılığında önemli bir yeri olan, yaklaşık 2,5 milyar TL hacme sahip, nakit ve finansal varlık portföyümüz bulunuyor.

Fon Yönetimi’nin aşamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

BARIŞ ŞAFAK: İlk aşamada, mevduat, hisse senedi, tahvil vb gibi bir ürün ile ilgili yapılacak işleme dair bir alış işlemi gerçekleşir. Ardından bu işlemin muhasebe kaydı yaratılır. Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu menkul kıymet ilk defa alınıyorsa sisteme tanıtmak için karton açılması diye tabir ettiğimiz kayıt yaratılması işlemi gerçekleştirilir. Daha sonraki dönemde, piyasa değerine veya iç iskonto oranına göre bilançoda en doğruyu göstermek üzere, söz konusu menkul kıymetin veya mevduatın değerlemesi hesaplanır ve bunun da muhasebe kaydı yaratılır. Satıldığı noktada da kâr ve zarar hesaplaması yapılır, bu hesap muhasebe kaydına dönüştürülür, vergisi hesaplanır ve bunun bilançolara, raporlara yansıması gerçekleştirilir.

Dört-beş aşamadan oluşan ve her adımı kritik önem taşıyan bu süreçte gerçekleşecek en küçük yanlışlık, finansal raporlara ciddi bir etki yaratır. Sonuçları itibariyle, kuruluşumuz açısından büyük önem taşıyan bir süreçtir.

Oracle Hazine Yönetimi Modülü’nün hayata geçirilmesinden önce ihtiyaçlarınız nelerdi?

BARIŞ ŞAFAK: Oracle’ın Hazine Yönetim Modülü hayata geçirilmeden önce, portföy yönetimimize dair aşamaların hepsi manuel gerçekleştiriliyordu.

Raporlamaları ve büyük bir operasyonel yük olan muhasebe kayıtlarının girişini manuel olarak yürütüyorduk. Raporlamalarda yeterince çeşitliliğe gidemiyorduk ve üretimi istediğimizden daha uzun bir süre alıyordu.

Ciddi bir hacme sahip portföyümüzün yönetiminin insan hatasına yer bırakılmayacak şekilde otomatize edilmesi gerekliydi. Bunu da Oracle Hazine Yönetim Modülü ve Oracle İş Ortağı Natica ile başardık.

Farklı ürünleri değerlendirdiniz mi? Kararınızda neler etkili oldu?

BARIŞ ŞAFAK: Oracle dışında başka bir ürün hakkında da fikir alışverişi yaptık ve ilgili firma yetkilileriyle görüştük. Paket olarak alıp, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir ürün çok olası değildi zaten. Çünkü, en nihayetinde ülkeye göre değişik uygulamalar olmasının yanı sıra bizim de şirketimize özel farklı ihtiyaçlarımız olabiliyor. Oracle ve Natica ile birlikte yapacağımız uyarlama ve geliştirmelerle ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimize karar verdik. Oracle E-İş Yönetimi Sistemi ile de en iyi şekilde uyum sağlayacağına inandığımız Oracle Hazine Yönetimi Modülü’nün muhasebe ile entegrasyonunu hiç zahmet çekmeden gerçekleştirebilmemiz de kararımızda etkili oldu.

Adaptasyon süreci nasıl geçti?

MURTAZA AŞÇI: Projenin başlayıp tüm işlevleri ile kullanılması, analiz, kodlama ve test aşamaları dahil olmak üzere altı ay sürdü. Bu sürenin iki ayını analiz süreci için geçirdik. Analiz sonucunda gereksinimleri sistem standardının karşılayabildiği ve karşılayamadığı ihtiyaçlar olarak sınıflandırdık. Sistem standardının karşılayabildiği ihtiyaçları hızla çözüme yansıttık ve doğrudan test etmeye başladık. Karşılayamadığı durumlar için de Oracle Hazine modülünü özelleştirmeye yöneldik ve uygulama geliştirme çalışmalarına başladık. Oracle E-İş Yönetim Sistemi’nin nasıl geliştirilebileceği, nasıl eklentiler yapılabileceği standartlar çerçevesinde belirlenmiştir. Gelişme standartlarına uymaya önem veriyoruz, standartların dışına çıkmadan geliştirmelerimizi tamamladık.

Kod yazımı planlanan sürede tamamlandı, çünkü halihazırda kullanılan Excel dosyalarında sayısal formüller hazırdı. Bunların aktarımı hızlı gerçekleşti.Modül ilk dört ayın sonunda, 1 Ocak 2015’te kullanılmaya başlandı, muhasebeleştirme ve ilk raporların alınmasını da dahil edersek tüm işlemlerin kullanımı Şubat sonunda tamamlandı.

Oracle Hazine Yönetimi Modülü’nün avantajları, Natica olarak sizin açınızdan nelerdi?

ESEN KRESPİN: Anadolu Sigorta, finansal süreçleri entegre bir şekilde yaşatmak istiyordu ve Oracle E-İş Yönetim Sistemi’nin Hazine Modülü’nün seçilmesi bu talebin yerine getirilmesinde çok önemli bir artı sağlamış oldu. Bir diğeri, Oracle Hazine Yönetimi’nin esnek bir altyapıya sahip olmasıydı. Biz, ihtiyaçları karşılamak üzere adaptasyonu elbette sağladık, ancak fon yönetimi çok hareketli bir alan. Yeni ürünler çıkabiliyor, yeni bakış açıları oluşabiliyor, bazı ürünlerde değişiklikler olabiliyor. Biz kurulumlarımızı ya da eklentilerimizi yaparken bunları da göz önünde bulundurmaya çalıştık. Hazine Modülü’nün, finans dünyasındaki bu gibi değişikliklere de hızla uyum sağlayacak esnek bir platform olması herkes için hayatı kolaylaştırdı. Oracle Hazine Yönetimi’nin, genişleyebilir, şirketin ihtiyaçlarına göre dönüşebilir, yeni fonksiyonalitelerin eklenebileceği bir yapısı var. Bu hem ekranları kullanarak hem de gerektiğinde teknik olarak eklentiler yapılarak gerçekleştirilebilir. Projenin tüm aşamalarında bu avantajları yaşadık. Gelecekte de yeni ihtiyaçlar oluştukça bu avantajları yaşamaya devam edeceğiz.

ESEN KRESPİN
ESEN KRESPİN
Şirket Ortağı, Proje Yöneticisi – Natica

“Oracle Hazine Yönetimi’nin, genişleyebilir, şirketin ihtiyaçlarına göre dönüşebilir, yeni fonksiyonalitelerin eklenebileceği bir yapısı var. Bu hem ekranları kullanarak hem de gerektiğinde teknik olarak eklentiler yapılarak gerçekleştirilebilir. Projenin tüm aşamalarında bu avantajları yaşadık. Gelecekte de yeni ihtiyaçlar oluştukça bu avantajları yaşamaya devam edeceğiz.”

Natica ekibinin hangi nitelikleri projenin başarısında önemliydi?

BARIŞ ŞAFAK: Projede, Natica’dan uzman danışmanlar görev aldı. Bu danışmanlar fon yönetimi ve yatırımlar hakkında ciddi bilgiye sahipti. Hem ihtiyaçlarımızı çok iyi anlıyor hem de ürünü tanıyorlardı. Yazılım aşamasını yürüten arkadaşımız Murtaza Aşçı da deneyimi ve proje yönetimi yetenekleri ile Natica ekibi ile uyumlu bir işbirliği yürüttü. Bu nedenle oldukça verimli bir proje süreci geçirildi.

Kaç kişilik bir ekip yer aldı?

MURTAZA AŞÇI: Proje süresince Natica’dan Hazine Modülü üzerinde uzmanlaşmış bir fonksiyonel danışman, finans üzerinde özelleşmiş bir danışman ve Esen Hanım yer aldı.

Anadolu Sigorta tarafında ise proje yöneticisi ve yazılımcı olarak ben yer aldım. Fon Yönetimi ekibinden ise Barış Bey ile birlikte üç kişi yer aldı. Yani projede toplamda 7 kişilik bir ekip yer almış oldu.

Bir yılda ne gibi faydalar elde ettiniz, ne tür verimlilik kazançları elde ettiniz?

BARIŞ ŞAFAK: Bir yıldır aslında “paralel run” yapıyoruz. Excel üzerinden de çalışmayı bırakmadık. Çünkü arada geliştirmeler yapmamız, türev ürünlere de girmemiz gerekiyordu, Bu süreçte çok hızlı hareket edebildik, istediğimiz geliştirmeleri yapabilecek rahatlığa sahip olduk. Operasyonel yük getiren işlerden büyük oranda kurtulduğumuz için daha hızlı hareket ediyor ve süreci sistem üzerinden rahatlıkla yönetebiliyoruz.

Artık alışları sisteme giriyoruz ve sonrasında satışa kadar arka tarafında tüm işlemler tamamen sistem tarafından yürütülüyor.

Geldiğimiz noktada, raporlarımızın ve finansal varlıklarla ilgili dipnotlarımızın büyük kısmını sistemden almaya başladık. Eskiden bunları yapmak çok ciddi iş gücü ve zaman gerektiriyordu.

Ayrıca modülün uyarı sistemini de kullanmaya başladık. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda, operasyonel yüke harcayacağımız zamanı, neye yatırım yapacağımıza, neyin daha çok getirisi olacağına karar vermeye harcamaya başladık ve önemli bir verimlilik yakalamayı başardık.

ESEN KRESPİN: Anadolu Sigorta, ERP yolculuğuna Oracle E-İş Yönetim Sistemi ile 2013 yılında başladı. İlk modüllerin ardından pey der pey ihtiyaçlar oluştukça yeni modüller devreye girdi. Gelinen noktada Hazine Yönetim Modülü de bu ilerleyişe dahil oldu. Özetle, bu projeyi de Anadolu Sigorta’nın verimlilik stratejisinin, kârlılık üzerinde ciddi etkisi olan, önemli bir parçası olarak görebiliriz.

KULLANILAN ORACLE TEKNOLOJİLERİ

+ Oracle E-İş Yönetim Sistemi
+ Hazine Yönetim Modülü

Etiketler

Yorum Sırası Sizde