ASKİ’nin 2 milyon abonesi Oracle Exadata üzerinde yönetiliyor

2507 0
2507 0

Eklenen yeni ilçeleri ve genişleyen il sınırı ile Ankara’da 2 milyon aboneye hizmet veren ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, geleceğe yönelik büyük projelere imza atmaya hazırlanırken BT altyapısında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. ASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen dönüşüm projesinin en önemli ayaklarından birini de veritabanı yönetiminde yeni bir çağ başlatan Oracle Exadata Bütünleşik Sistemi oluşturdu.

Nurullah Said Yeken

“Biliyorsunuz, sular idareleri en çok sular kesilince hatırlanır. Bilgi işlem de en çok veride bir kesinti olduğu zaman, sistemler çöktüğü zaman hatırlanıyor. Oracle Exadata’yı kullanmaya karar vererek, kendimizi bir nevi unutturmaya çalıştık. Sistem o kadar sorunsuz ve rahat çalışsın ki kimse bizi hatırlama ihtiyacı duymasın, sadece yeni projelerle gündeme gelelim istedik.”

Sayın Yeken, öncelikle ASKİ hakkında bilgi verebilir misiniz?

NURULLAH SAİD YEKEN (ASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı): Bilindiği gibi 1980 sonrasında oluşturulan Büyükşehir Belediye yönetimi modelinde, belediyelere bağlı su ve kanalizasyon teşkilatları yeniden organize edildi ve bu doğrultuda 1981 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü kuruldu. 1986 yılında, İSKİ kuruluş kanununun diğer büyükşehir belediyelerine de uygulanacağı hükmü getirildi ve ASU kuruluş kanunları hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Böylece ASU, yani Ankara Sular İdaresi, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne dönüştürüldü. O dönemden bugüne 6360 sayılı yasa ile sınırlarımız genişlerken, sorumluluğumuz daha da arttı. Artık il sınırı ile büyükşehir sınırı eşitlendiği için her noktaya hizmet götürmek mecburiyetindeyiz, suyu bu sınırlar içerisinde her vatandaşımıza götürmek bizim sorumluluğumuzda. Kurumumuzda dört Genel Müdür Yardımcılığı, İç Denetim, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem ve Basın Yayın Birimleri ile 24 Daire Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 74 Şube Müdürlüğü bulunuyor.

ASKİ
ASKİ MODERNİZASYON PROJESİ EKİBİ (SOLDAN SAĞA): MURAT ÇANKAYA Teknoloji Satış Yöneticisi – Oracle / EMİN VAROL BT Altyapı ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi – ASKİ / SELÇUK ACAR Satınalma ve İdari İşler Sube Müdürü – ASKİ / NURULLAH SAİD YEKEN Bilgi İşlem Dairesi Başkanı – ASKİ / TUGAY KAYA Yazılım Geliştirme Yöneticisi – ASKİ / GÖKHAN BAĞCI Veritabanı Yöneticisi – ASKİ / BARBAROS ÖZHAN Veritabanı Yöneticisi – ASKİ

Oracle ile birlikte yürüttüğünüz proje ve ASKİ bünyesindeki göreviniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

NURULLAH SAİD YEKEN: Ben çevre mühendisiyim ve uzmanlık alanım da arıtma üzerine. ASKİ’de Genel Müdür Danışmanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Son bir yıldır da Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesini yüksek tutmak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek ve herkesin hizmetlerimize kolayca ulaşabilmesini sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor ve bu hedeflere ulaşırken BT vizyonumuzu sürekli olarak geliştirmek durumundayız. Bu doğrultuda BT altyapımızı hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz şekilde bir dönüştürme projesi başlattık. Bünyemize uyumlu olacak İşletim Sistemi, Veritabanı, Uygulama Geliştirme Araçları, Uygulama Sunucusu, Akıllı Depolama Birimleri, Raporlama Araçları, Karar Destek Sistemi, Veri Madenciliği yazılımları ve bu yazılımların koştuğu donanımları Oracle’dan sağladık.

Bu dönüşüme neden ihtiyaç duydunuz?

NURULLAH SAİD YEKEN: 6360 sayılı yasa ile belirtildiği gibi, il sınırlarımız genişlerken, sorumluluklarımız da artıyor. Ankara ili yaklaşık 26 bin kilometrekarelik bir alan. İki ilçesi arasında neredeyse 400 kilometreye varan bir mesafe var. 2007 yılında sınırlarımız bir kez genişlemişti, son dönemde yeni katılan ilçelerle birlikte bir genişleme daha yaşadık. Önceki deneyimimiz dolayısıyla bizi nelerin beklediğini biliyorduk.

Son gelişmelerle birlikte Ankara genelinde neredeyse 2 milyon aboneye ulaşmış durumdayız, yeni katılan ilçelerden de yoğun bir şekilde yeni abonelikler gelmeye devam ediyor. Yıllık bütçemiz 2.6 milyar TL civarında.

Böyle bir yapı, elbette ki birçok birimin ortaklaşa çalışması ve Bilgi İşlem Dairesi’nin desteğiyle yönetilebiliyor. Biraz önce belirttiğim gibi, Genel Müdürlüğümüzde 24 Daire Başkanlığı, 5 tane de doğrudan Genel Müdüre bağlı birimimiz var. Hepimizin kabul ettiği gibi, BT altyapısı artık kurumların ana omurgasını oluşturuyor ve her kurumun tüm birimleriyle entegre, uyumlu ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için sağlam bir omurgaya sahip olması gerekiyor. Bunun dışında, geleceğe yönelik olarak, abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak, ASKİ’nin verimini artıracak, hizmet kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek istiyorduk. Bir yandan abonelerimizin tüm işlemlerini Online olarak yapabileceği uygulamaları devreye alırken, bir yandan da ASKİ’de diğer birimlerin çalışmalarını kolaylaştıracak akıllı sistemleri kurmaya çalışıyoruz. Akıllı şehircilik projelerinden varlık yönetimi uygulamalarına kadar büyük çaplı projelerimizi sorunsuz bir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İşte bize bu beklentilerimizi güvenli bir ortamda sağlayacak altyapılar için kapsamlı bir dönüşüm başlattık.

Proje öncesinde nasıl bir süreçten geçtiniz?

NURULLAH SAİD YEKEN: Bir yıl önce Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev aldığımda, yeni katılan ilçelerin bize getireceği yükü de hesaplayarak, kendimize bir yol haritası çıkardık.

BT, uçsuz bucaksız bir okyanus ve doğru yerden başlamanız son derece önemli. Bu nedenle, doğru kararları alabilmek, doğru yatırımları yapabilmek için işe danışmanlık alarak başlamak gerektiğine inandık. Profesyonel analist ve sistem mühendislerinden oluşan bir ekiple çalışarak, kurumumuzun bir BT resmini çektirdik. “ASKİ’nin BT altyapısı ve BT iş gücü ne seviyede”, “Artı ve eksileri neler”, “Geleceğe yönelik projeleri neler”, “Mevcut altyapı bu projeler için yeterli mi”, “Yeterli değilse, ne gibi yatırımlar gerekiyor”, “Kurumsal Mimarimiz nasıl olmalı” sorularına cevaplar aradık. Herhangi bir firmaya bağımlı olmadan yaptığımız bu çalışma bize için çok değerli veriler sağladı. Bu süreçte, hem kendi birimimizdeki arkadaşlarımızdan geri dönüşler aldık hem de sektördeki uzman firmaları davet ederek ortak bir çalışma başlattık. Mevcut BT altyapısının Ankara’nın ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projelerin önünde büyük engeller oluşturduğu ve iş süreçlerimizi yeniden ele almamız, altyapımızda radikal bir dönüşüm yapmamız gerektiği, işte bu analizlerin sonucunda ortaya çıktı.

Resim ortaya çıktıktan sonra nasıl ilerlediniz?

NURULLAH SAİD YEKEN: Önümüzde iki yol belirdi: Ya mevcut duruma hiç dokunmadan, kendimizi sıkıntıya sokmadan, yeni projelere kalkışmadan, işleri yürütebildiğimiz kadar yürütecektik ya da çok büyük bir risk alarak bütün sistemi hallaç pamuğu gibi atıp taşları yeniden yerine koyacaktık. İkinci yolu seçmek demek, aslında olması gereken mimariyi yeni baştan kurmak ve BT altyapısını yeniden düzenlemek anlamına geliyordu. Zorlu bir proje olacağı açıktı ve ciddi bir desteğe ihtiyacımız olacaktı.

Bu noktada, ancak vizyonu geniş idarecilere sahipseniz risk alabiliyor ve başarı elde edebiliyorsunuz. BT birimlerinin belki de en çok karşılaştıkları zorluk üst yönetime kendilerini ifade edemeyişleri veya yönetimin BT altyapılarına yeterli desteği vermemesidir. Ancak ASKİ’de bu durum çok farklı. Genel Müdürümüz Sayın İrfan KAYA, analiz sürecinden başlayarak yanımızda yer aldı ve gerçek bir vizyoner idareci olarak projelerimize ve yatırımlarımıza çok büyük destek verdi. Yenilikçi çalışmalarımız için bizleri teşvik etti. Böylece, bilgi işlem altyapımızı baştan aşağı değiştirme kararı aldık.

Nuri Cömert
NURİ CÖMERT
Kamu Sektörü Teknoloji Satış Danışmanlığı
Kıdemli Yöneticisi, Teknoloji Mimarı
Oracle

“Çağımızın modern bilgi işlem yaklaşımını, Ankara halkına iyi ve kesintisiz hizmet sunma anlayışı ile pekiştiren ASKİ’nin modernizasyon projesi, faydalarını her açıdan kısa zamanda ortaya koyacak bir girişim. Oracle’ın sunduğu güçlü yazılım ve donanım özelliklerini en iyi şekilde bir araya getiren Oracle Exadata, uygulama platformu olarak esnek bir yapı sunan T5 sunucular ve baştan sona yenilenmiş yazılım mimarisi ile ASKİ, sektörünün gerektirdiği yeniliklere hızlı uyum sağlamış bulunuyor. Oracle Veritabanı 12c sürümünü hayata geçiren ASKİ, Weblogic platformunda hizmet veren uygulamaları ile yeni projelerini sağlam altyapılar üzerinde planlarken, Oracle açısından da ilkleri başaran önemli bir referans olmaya devam ediyor.”

Dönüşüme nereden başladınız?

NURULLAH SAİD YEKEN: Yeni projelerimizi alt alta sıraladığımızda, öncelikle mevcut veritabanımızın ve sunucularımızın yetersiz olduğunu gördük. Veritabanı sunucumuzla işlemci kullanımı yüzde 90’ların üzerine çıkıyor, hatta birçok defa yüzde 100’lere ulaşıyordu. Bazı sistemleri durdurup, çalışması daha elzem diğer bir sistem için yer açmaya çalışıyorduk. Sık sık veri kayıpları yaşanıyordu. Oysa yeni döneme ilişkin birçok yenilikçi projemiz vardı. İlk sırada, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçiş projesi yer alıyordu. Kısa süre içerisinde bu sistemi kurumumuzda uygulamaya geçirmek istiyorduk. Bunun dışında aboneliklerle ilgili de birçok projemiz vardı. Özellikle online aboneliğin yaygınlaştırılması, sahadaki çalışmalarımızın anlık takibinin sağlanması ile ilgili düşüncelerimiz vardı. Uzaktan okumalı ve uzaktan erişimli sayaç sistemleri, mobil ve online abonelik sistemleri, kiosklardan tüm abonelik işlemlerinin yapılması, mobil iş takip sistemleri, akıllı şehircilik uygulamaları, varlık yönetimi gibi hem abonelerin hem de ASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki diğer daire başkanlarının çalışmalarını kolaylaştıracak büyük projeler için hazırlanıyorduk. Büyük projelere başlayabilmek için ekibimizin de, altyapımızın da güçlü olması gerekiyordu. Böylece veritabanı ve uygulama sunucularımızı değiştirme kararı aldık.

Veritabanı ve veritabanı sunucusu olarak Oracle Exadata’yı seçmeye nasıl karar verdiniz?

NURULLAH SAİD YEKEN: ASKİ Genel Müdürlüğü, zamanında Ankara’da Oracle’ın ilk müşterisi olmuş. Veritabanı denilince ilk olarak Oracle ile görüşmeler başladı. Ancak ben bilgi işlemci olmadığım için biraz da cahil cesaretiyle “Hangi firma varsa gelsin görüşelim, niye illa ki Oracle olacak” diye kestirip attım. Arkadaşlar beni 2 milyonluk abonenin ancak Oracle Veritabanı ile yönetilebileceği konusunda çok ikna etmeye çalıştılar. Ben buna rağmen sektördeki diğer alternatif firmalarla da görüşmeleri başlattım. Aslında rekabet, özellikle bizim gibi kamu kurumlarında her zaman olumlu sonuçlar doğuruyor. Özellikle fiyat, hizmet kalitesi ve bilgi birikimi noktalarında büyük avantajlar elde edebiliyoruz. Bir şirket ne kadar alanında hâkim olsa da, ne kadar o işin uzmanı olsa da her zaman alternatifleriyle karşılaştırmak, yarışmaya onları da dâhil etmek hizmet kalitesini artırıyor. Hiçbir şey olmasa fiyatı düşürebiliyorsunuz! Biz böylece sektördeki diğer büyük firmaları da veritabanı analizi çalışmasında oyuna dâhil ettik. Yaklaşık üç ay sonunda, kimin ne kadar güçlü olduğu, kimin ne kadar yetenekli olduğu daha net ortaya çıktı. Son 100 metreye Oracle ve oldukça güçlü bir rakip firma kaldı. Hem kendimiz hem de hizmet alımı yaptığımız danışmanlarımızla beraber her iki firmayı da inceledik. Kendimize yıllık yüzde 10 büyüme hedefi öngörmüştük. Bunun yanında yeni katılan ilçelerden gelen iş yükleri, abone yükleri, vermemiz gereken yeni hizmetler ve planladığımız büyük projeleri de düşünerek ve beş yılda 2 terabyte’lık bir veri büyüklüğüne ulaşacağımızı hesap ederek, Oracle Exadata Bütünleşik Sistemi’nde karar kıldık. Şu andaki altyapımızda veritabanı tarafında bir Oracle Exadata 1/8 X4-2 Bütünleşik Veritabanı Sistemi çalışıyor. Bu sistem, 2 adet RAC (Aktif-Aktif) veritabanı sunucusu, 2 X 256 GB RAM, Linux 5 işletim sistemi barındırıyor. Uygulama sunucuları tarafında ise 2 adet T5 Sparc sunucu, 2 X 64 GB RAM ve Solaris 11 İşletim Sistemi bulunuyor. Dediğim gibi uzun analizler, uzun incelemeler sonucunda bu yapılarda karar kıldık ve ASKİ’de olması gereken kurumsal mimariyi geliştirdik.

Bu seçiminizde Oracle Exadata’nın ve bu mimarinin hangi özellikleri etkili oldu?

NURULLAH SAİD YEKEN: Özellikle veritabanını tercih ederken sistemin hızı, güvenilirliği ve acil durumlarda yedekleme kapasitelerini göz önüne aldık. Zaten bununla ilgili olarak, ZFS Akıllı Storage birimine yer verdik. Olabilecek bütün pozisyonları değerlendirerek tabiri caizse bilgi işlemin kesintisiz hizmet verebilecek, problem çıkarmayacak, her birimin tıkır tıkır yürümesini sağlayacak bir yapı olmasını sağlamaya çalıştık. Biliyorsunuz sular idareleri en çok sular kesilince hatırlanır. Bilgi işlem de en çok veride bir kesinti olduğu zaman, sistemler çöktüğü zaman hatırlanıyor. Dolayısıyla kendimizi bir nevi unutturmaya çalıştık. Sistem o kadar sorunsuz ve rahat işlesin ki bu noktada kimse bizi hatırlama ihtiyacı duymasın, sadece yeni projelerle gündeme gelelim istedik. Bunu da Oracle ekibiyle birlikte işbirliği yaparak başardık.

Kararımızda elimizdeki işgücü de etkili oldu. Bilgi İşlem Dairesi’ndeki yazılımcılarımız Oracle Forms kullanımı konusunda yetkinler ve abonelik yönetim sistemimizi bu yapı üzerine kurdular. Dolayısıyla farklı bir yapıya geçme durumunda, uygulamaların tamamının baştan yazılması, farklı bir yapıya taşınması söz konusuydu. Bu açıdan da Oracle bizim için en verimli tercih oldu.

Ayrıca, teknik ekipteki arkadaşlarımız uzun zamandır Exadata sistemlerini inceliyordu ve sistem hakkında son derece olumlu bildirimlerde bulunmuşlardı. Exadata’nın, kararlı, kurumları yormayan ve yarı yolda bırakmayan bir sistem olduğuna inandık.

Bizim için, Oracle’dan destek aldığımız ekibin yetkinlikleri ve daima yanımızda olmaları da önemli bir seçim kriteriydi. Nitekim, Exadata’ya geçiş sürecinde her an yanımızda yer aldılar. Oracle yazılım ve donanımları ne kadar güçlüyse, Oracle ekibi de o kadar ilgili ve yetenekliydi. Süreç içerisinde bizim gibi düşündüler, ASKİ’nin önünü açabilecek, kurumun yararına olacak çözümler geliştirdiler.
Tabi fiyat konusu da ayrı bir tercih unsuru oldu. Yaptığımız uzun ve yorucu görüşmeler sonucunda Oracle tarafından bize ciddi oranda fiyat avantajı sunuldu.

Ayrıca, bütün bu sistemlerle birlikte, Oracle bize özel bir yazılım paketi de sundu. İçerisinde veri madenciliğinden karar destek mekanizmalarına ve veri güvenliğine uzanan pek çok alanda kullanabileceğimiz 10’u aşkın uygulama platformunun yer aldığı bir paket bu. Şu anda ekibimizi bu platformlar konusunda eğitiyoruz. Önümüzdeki dönemde, karar destek sistemleri ve veri madenciliği gündemimizde çok önemli bir yer teşkil edecek.

Sayın Çankaya, ASKİ projesini Oracle bakış açısından değerlendirebilir misiniz?

MURAT ÇANKAYA (Oracle Teknoloji Satış Yöneticisi): ASKİ bünyesinde hayata geçirdiğimiz projelere büyük önem veriyoruz, çünkü her biri dünyaya örnek gösterdiğimiz, öncü projeler. ASKİ ekibiyle birlikte yan yana çalışarak, pek çok ilke imza attık. Bu projede de durum değişmedi ve ASKİ, canlı ortamda veritabanını 12c’ye aktaran ilk kurum olma başarısını gösterdi. Bu teknoloji güncellemesinin yanı sıra, performans, devamlılık, raporlama, veri analizi, uygulama geliştirme ve güvenlik yazılımlarıyla birlikte temin ettikleri Oracle Exadata ve Sparc sunucular, kurumdaki hızlı büyümeyi karşılayacak güçte, sağlam bir altyapı oluşturdu. Bu projenin hayata geçmesinde büyük destek sağlayan Sayın Daire Başkanımız Nurulah Said Yeken ve değerli ekibinin yanı sıra Oracle Satış Danışmanlığı ekibine ve iş ortağımıza da teşekkür etmek isterim.

KULLANILAN ORACLE TEKNOLOJİLERİ

+ Oracle Exadata 1/8 X4-2, T5-2 Uygulama Sunucusu, ZFS ZS3 Storage, SL150 Tape Library
+ Database Enterprise Edition, Real Application Cluster, In-memory, Partitioning
+ Diagnostics Pack, Tuning Pack, Lifecyscle Management Pack
+ Real Application Testing, Test Data Management
+ Oracle Weblogic Suite
+ API Gateway, Audit Vault and Database Firewall
+ Oracle Data Integrator, Advance Analytics
+ Business Intelligence Enterprise Edition Suite, BI Management Pack

Etiketler

Yorum Sırası Sizde