BiSoft’tan, Ödüllü Genel Energy İş Analitiği Projesi

2486 0
2486 0

genel energy, oracle

Petrol ve doğal gaz sektöründe global bir oyuncu olarak faaliyet gösteren Londra merkezli Genel Energy, Oracle iş ortağı BiSoft ile başarılı bir iş analitiği projesini hayata geçirdi. İlk fazı yaklaşık 12 ay süren projenin, sensör verisini kapsayan IoT (nesnelerin interneti), sondaj ve diğer fazları ise Haziran 2017’de tamamlandı. İnovatif özellikleriyle öne çıkan proje, San Fransisco’da düzenlenen Oracle OpenWorld 2016 etkinliğinde büyük ödüle layık görüldü. 

Genel Energy

Türkiye ve İngiltere ortaklığında kurulan bir firma olan Genel Energy, Kuzey Irak’ın en büyük petrol arama şirketi. Bunun yanı sıra sahip olduğu arama lisansları sayesinde Afrika, Malta, Fildişi Sahilleri, Fas, Somali gibi bölgelerde de arama faaliyetlerinde bulunabilen firmanın Türkiye’de bulunan BT merkez ofisi, İngiltere, Irak ve Afrika’ya da BT hizmeti sunuyor. İş zekası ve analitik altyapısının yanında proje yönetimi ve planlama kısımlarında da Oracle teknolojilerini kullanan firma, bu ürünlerin yanı sıra entegrasyon ihtiyaçları için de ODI (Oracle Data Integrator) ürününü tercih ediyor.

Genel Energy İş Yönetimi Veriye Dayalı Şekilde Gerçekleştiriliyor

Petrol ve doğalgaz sektörlerinde gerçekleştirilen arama ve çıkarma faaliyetleri kapsamında, her kuyudan günlük olarak veri toplanıyor. Günlük operasyonlarda kritik bir noktada bulunan bu veri, çıkarılan ürünün petrol, su ve gaz oranlarını içeriyor. Aynı zamanda basınç verisi, ısı verisi ve belirli kimyasal veriler gibi petrol üretim bilgilerini barındırıyor. Bunun yanında kuyunun çapı, derinliği, zemin ve kaya bilgileri gibi fiziki bilgiler de içeriyor.

İş yönetimi, operasyonların karar alma mekanizmalarında günlük olarak bu veriyi kullanıyor. Üretilen ve pazara sunulan petrol miktarının takibi ve karşılaştırması da bu veri üzerinden yapılıyor. Jeolistler, petrol mühendisleri ve rezervuar mühendislerinden oluşan teknik ekip, çalışmalarını bu veriye dayanarak gerçekleştiriyor. En önemlisi tüm ekipler, üst yönetime sundukları raporları bu veriden oluşturuyor.

Genel Energy’nin İş Analitiği İhtiyaçları Belirlendi

Genel Energy, 2011 yılında Londra Borsası’na açılması dolayısıyla ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirdi. Bu süreç, BT tarafındaki dönüşümü de beraberinde getirdi. Dönüşümün bir parçası olarak iş zekası ve analitik raporlama platformunun kurulması hedef olarak belirlendi.

Genel Energy, veri analizlerinin çok hızlı bir şekilde yapılmasını, üst yönetimin ve iş birimlerinin ihtiyaç duyduğu raporların çok hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayacak, verimliliği ciddi olarak etkileyecek bir iş zekası ve analitik raporlama platformu kurmak üzere 2015 yılında yola çıktı. San Fransisco’da düzenlenen Oracle OpenWorld 2016 etkinliğinde büyük ödüle layık görülen proje için veri Kuzey Irak’tan toplandı, Ankara’da işlendi ve Londra dahil tüm lokasyonlardaki üst düzey yönetici ve teknik ekibe raporlandı.

Genel Energy’nin BiSoft ile çözüm ortaklığı kurmadan önce kullandığı yöntemde PDF, Word ya da Excel dosyalarında yer alan veri, e-posta ile günlük olarak merkeze gönderilip dosya sunucusuna kopyalanıyordu. Yaklaşık 15 yıllık kuyu verisi, sağlıklı analiz elde etmek için yeterli verimlilikte değildi. Bu yüzden firmanın birikmiş verisi yeni veritabanına aktarıldı ve uygun iş zekası altyapısı kurularak farklı boyutlardaki anlık, dinamik raporların ve sonuçların kolayca görülebilmesi amaçlandı.

Firmanın Birikmiş Verisi İnovatif Bir Süreçten Geçti

Genel Energy’nin sunucuda dosyalar halinde birikmiş olan tüm verisi, gerekli temizleme ve düzenlemenin ardından Oracle Veritabanı’na aktarıldı. Projenin en çok zaman harcanan kısmı (4-5 ay) bu süreç oldu. BiSoft’un geliştirdiği çözüm ile işlem otomatik hale getirildi. Ekiplerin ihtiyaç duydukları raporları üretebilecekleri bir iş zekası platformu oluşturuldu ve ilk faz tamamlandı.

İş zekası projeleri sürekli geliştirilen ve yeni ihtiyaçlar ile birlikte kapsama alanı genişleyen projelerdir. Genel Energy ise yeni fazlar ile projede ilerlemeye devam ediyor. Proje hakkında Genel Energy Global BT Direktörü Günay Faruk Özer, “Bir projenin başarısını kullanıcı memnuniyetinden ve fayda/maliyet oranlarından anlayabilirsiniz. Hayata geçirdiğimiz iş zekası ve analitik raporlama projesi her iki anlamda da çok başarılı oldu. BiSoft ile birlikte çalışarak her iki tarafın deneyimini bir araya getirdik ve tam ihtiyacımıza yönelik, esnek, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilen bir çözüme kavuştuk.” şeklinde konuştu.

Veri Analizinde Zaman Tasarrufu Sağlandı

Sahadan üretime yönelik olarak toplanan anlık verinin bir iş zekası ve analitik raporlama platformuna aktarılması ile istenilen raporların hızlı bir şekilde üretilmesi ve üst yönetime sunulması mümkün oldu. Rahat ve hızlı bir şekilde, istenilen zaman aralıklarında, istenilen boyutlarda ve detayda rapor alınabilmesi hedefine ulaşıldı. Geliştirilen ürün ile birlikte her kuyunun günlük performansları, geçmiş dönem verisi ışığında karşılaştırmalı olarak değerlendirilebiliyor ve doğru sonuçlara ulaşılıp doğru tahminler yapılabiliyor.

genel energy, oracle

Genel Energy’nin BiSoft ile iş ortaklığı kurmadan önceki süreçte, listede yer almayan bir rapor talebi birkaç günden birkaç aya kadar uzanan bir süreçte yaratılabiliyordu. Proje sonucunda ise yeni taleplere cevap verilmesi birkaç dakika içerisinde mümkün oluyor. Oracle Veritabanı, Oracle Enterprise Edition Plus, Oracle Mobile, Oracle Data Integrator Enterprise Edition, Oracle Management Pack teknolojilerinin kullanıldığı sistem ile birlikte manuel süreçler minimize edilerek hata ihtimalleri de aynı derecede düşürüldü. Gelinen noktada hem iş hem de BT tarafında ciddi bir verimlilik artışı sağlanırken, nitelikli iş gücünün rapor hazırlamak için harcamak zorunda kaldığı zaman geri kazanıldı.

Uygun Maliyetli İnovatif Bir Çözüm Üretildi

Hayata geçirilen iş zekası ve analitik raporlama projesi, oldukça yüksek müşteri memnuniyeti getirdi. Proje kullanıma açılır açılmaz ilgili iş birimleri için vazgeçilmez bir platform konumuna geldi. Ürünün başarılı olmasındaki önemli faktörlerden biri ise sahadan gelen verinin geliş şeklini birebir koruması oldu. Veri hala e-posta aracılığı ile aynı şekilde gönderiliyor; üretilen çözüm sayesinde gelen dokümanlar otomatik olarak veritabanına aktarılıyor.

Projenin fayda/maliyet oranları ise memnuniyet verici oldu. İhtiyaç duyulmayacak pek çok özellik için bedel ödenmesi yerine beklentileri uygun maliyet ile tam olarak karşılayan, gerektiğinde geliştirilebilecek, esnek ve inovatif bir çözüm hayata geçirildi.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde