BKM, ODI ile ETL Süreçlerinde Verimlilik ve Hız Kazandı

1209 0
1209 0

BKM İş Zekası Ekibi, ETL süreçlerinin daha efektif çalışacak şekilde yeniden yapılandırılması ve ETL akışlarının mevcut Oracle Warehouse Builder (OWB) uygulaması yerine Oracle Data Integrator (ODI)’da çalışacak şekilde dönüştürülmesini hedefleyen bir projeyi Oracle iş ortağı InspireIT ile birlikte hayata geçirdi. Proje ile birlikte yeni geliştirmelerin devreye alınması süresi kısaldı, ETL süreci daha kolay test edilir ve izlenebilir hale geldi. En önemlisi, BKM’nin geleceğe yönelik planladığı Big Data projeleri için uygun bir ortam yaratılmış oldu.

Sayın Gül, öncelikle kuruluşunuz ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

bige gül
Oracle Data Integrator, altyapımıza ve önyüzümüze en uygun ETL çözümüydü. Ayrıca, bu geçişin ardından yapılmasını planladığımız ODS ve Master Data Management projelerinde de hızlı yol alıp kaliteli işler çıkarmamızı sağlayacak bir uygulamaydı. Oracle Data Integrator geçişi ile birlikte yeni devralmış olduğumuz ETL süreçlerine hakimiyetimiz arttı. Yeni geliştirmelerin devreye alınması süresi kısalırken, ODI’ın sağladığı imkanlar sayesinde ETL süreci daha kolay test edilir ve izlenebilir hale geldi. Ayrıca, Big Data projelerimiz için de uygun bir zemin oluşturuldu.

BİLGE GÜL (İş Zekası Birim Müdürü,BKM): Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ödeme sistemleri içerisinde nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek üzere, 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kuruldu. Kredi kartı ve banka kartı hizmeti veren bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde uygulamalar ile yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her banka tarafından devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek, BKM’nin ana faaliyetleri arasında yer alıyor. BKM, son dönemde ulusal bir kartlı sistem kurarak, Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve diğer finansal kuruluşların, “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi” kelimelerinin kısaltması olan “TROY” markası altında kart ihraç ve kabul etmelerini sağlamak üzere gerekli faaliyet izni hazırlıkları ve diğer çalışmaları da başlatmış bulunuyor. BKM bunun yanı sıra Türkiye’nin Dijital Cüzdanı BKM Express, Ödeme Geçidi, TechPOS gibi diğer yenilikçi uygulamalarla da ödeme sistemlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Vizyonumuz, nakitsiz ödemelerde geleceğin deneyimini yaşatmaktır. Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen bir kuruluş olarak; üyelerimize, perakende sektörüne, kamuya ve bireylere ödeme sistemleri konusunda en iyi hizmeti sunmak için, uygun teknolojik altyapıları kullanıyoruz.

Oracle teknolojileri bu altyapı üzerinde nasıl konumlanıyor?

Kasım 2015 sonunda başlatılan proje, sistem kurulumu, geçiş testi, uyumsuz haritaların tekrar yazılması, birim testleri, performans testleri, performans iyileştirmeleri, ‘preprod’ geçişi ve son olarak da canlı sistem geçişi olmak üzere faz faz yürütülerek Nisan 2016 sonunda başarıyla tamamlandı.Projenin başarısında büyük veri işleme deneyimimiz ile birlikte doğru Oracle teknolojilerinin kullanılmasının ve BKM ile iyi bir ekip çalışması yürütmüş olmamızın büyük önemi olduğunu düşünüyorum

BİLGE GÜL: Sorumlu olduğum iş zekası ve veri ambarı tarafında uçtan uca Oracle çözümleri kullanıyoruz. Önyüzde Oracle İş Zekası (OBIEE), ETL aracı olarak Oracle Data Integrator (ODI) ve veri ambarı sunucusu olarak da Oracle Exadata bütünleşik sistemini kullanıyoruz.

Proje öncesinde ihtiyaçlarınız nelerdi? Hangi konularda çözüm arıyordunuz?

BİLGE GÜL: Proje, ETL süreçlerinin daha efektif çalışacak şekilde yeniden yapılandırılması ve ETL akışlarının mevcut Oracle Warehouse Builder (OWB) uygulaması yerine Oracle Data Integrator (ODI)’da çalışacak şekilde dönüştürülmesini hedefliyordu. Bununla birlikte şirket içi süreçlerin de dönüştürüldüğü bir proje olarak ilerledi. Ekip olarak veri ambarı uygulamasını yeni devraldık. ODI öncesinde kullanılmakta olan Oracle Warehouse Builder konusunda tecrübemiz yoktu. Ekip olarak aldığımız ODI eğitiminin ardından, geçiş projesine başladık. Bu süreçte hem bilgi birikimimizi artırmayı hem de OWB ile artık sunulmayan Premier Destek olanağını ODI ile yeniden elde etmeyi hedefledik.

Oracle iş ortağı InspireIT ile nasıl bir araya geldiniz? Projeye başlama ve yürütme süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

Telekomünikasyondan
üretime, havacılıktan kamu
sektörüne uzanan geniş bir
yelpazede yer alan müşterilerimiz
için, 10 yılı aşkın bir süredir Veri
Ambarı ve İş Zekası raporlama
projelerini hayata geçiriyoruz.
Finans ve mobil ödeme sistemleri
gibi büyük verinin hızlı ve doğru
şekilde işlenmesinin hayati
öneme sahip olduğu sektörlerdeki
raporlama ihtiyaçlarının, mevcut
bilgi birikimimiz ve deneyimimiz
ile çok iyi örtüştüğünü gördük
ve bu alana yatırım yaptık.
Finans sektörünün merkezinde
yer alan ve birçok kurumun
örnek aldığı BKM’de hayata
geçirilen bu başarılı proje, bizim
için bu alandaki deneyimimizi
aktarabildiğimiz çok değerli
bir örnek oldu.

BİLGE GÜL: InspireIT daha önce BKM ile çalışmış ve olumlu sonuçlar almış bir firma. ETL konusuyla ilgili deneyimlerini dinlemek üzere kendileri ile iletişime geçtik. InspireIT’nin deneyim ve bilgi birikimi projedeki ihtiyaçlarımızla örtüşüyordu. Onlar bize deneyimlerini, biz de onlara BKM İş zekası ve veri ambarı yapısını aktardık, ihtiyaçları birlikte belirledik. InspireIT tüm isterlerden yola çıkarak bir proje planı
hazırladı. Bu proje planını, BKM yazılım geliştirme süreçlerinde kullandığımız Scrum metodolojisini uygulayarak hayata geçirdik.

Neden Oracle teknoloji ve ürünlerini tercih ettiniz?

BİLGE GÜL: Oracle Data Integrator, altyapımıza ve önyüzümüze en uygun ETL çözümüydü. Ayrıca, bu geçişin ardından yapılmasını planladığımız ODS ve Master Data Management projelerinde de hızlı yol alıp kaliteli işler çıkarmamızı sağlayacak bir uygulamaydı.

Proje sonrasında hangi faydaları elde ettiniz?

BİLGE GÜL: Oracle Data Integrator geçişi ile birlikte yeni devralmış olduğumuz ETL süreçlerine hakimiyetimiz arttı. Bunda ODI uygulamasını öğrenme eğrisinin kısa olmasının etkisi büyük oldu. Yeni geliştirmelerin devreye alınması süresi de kısalmış oldu. Ayrıca ODI’ın sağladığı imkanlar sayesinde ETL süreci daha kolay test edilir ve izlenebilir hale geldi.

Bu projeden hareketle yeni projeler, geleceğe yönelik planlarınız var mı? Neler?

BİLGE GÜL: ODI uygulaması yol haritamızda olan ODS ve Master Data Management projelerinde de hızlı yol alıp kaliteli işler çıkarmamızı sağlayacak bir uygulama. ODS projesi kapsamında da InspireIT’den danışmanlık almaya devam ediyoruz.

Projede yer alan Oracle iş ortağı InspireIT için bu projenin önemi nedir?

HAKAN UĞURTAY (Yönetici Ortak, InspireIT): InspireIT olarak kurulduğumuz 2003 senesinden bu yana Oracle teknolojileri alanında yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Telekomünikasyondan üretime, havacılıktan kamu sektörüne uzanan geniş bir yelpazede yer alan müşterilerimiz için, 10 yılı aşkın bir süredir Veri Ambarı ve İş Zekası raporlama projelerini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda süreçlerin tasarlanmasından ETL uygulamalarının ve raporlama yapılarının geliştirilmesine kadar, uçtan uca çözümler sunuyoruz. Finans ve mobil ödeme sistemleri gibi büyük verinin hızlı ve doğru şekilde işlenmesinin hayati öneme sahip olduğu sektörlerdeki raporlama ihtiyaçlarının, mevcut bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ile çok iyi örtüştüğünü gördük ve bu alana yatırım yaptık. Finans sektörünün merkezinde yer alan ve birçok kurumun örnek aldığı BKM’ye hizmet vermiş olmak ve birlikte başarılı bir proje ortaya çıkarmak bu nedenle bizler için çok önemliydi.

Projeye başlama ve yürütme süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

BKM Türkiye’de ödeme sistemlerinde yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek, işlem hacmi ve verimli çalışmaları ile çok kritik bir konumda olup, Oracle için de aynı ölçüde özeldir. Her zaman kararlarını uzun vadeli, doğru stratejiler ile vererek Oracle teknolojilerini kullanmakta ve maksimum verim alacak şekilde çalışmaktadır. Öncü ve başarılı projelerinde teknoloji sağlamaktan büyük gurur duyarak; önümüzdeki dönemde de başarılı iş ortağımız InspireIT ile birlikte BKM ekibi ile çalışmalarımızı sürdürüp heyecan verici projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

HAKAN ERGÜN (Yönetici Ortak, InspireIT): Daha önce Oracle Warehouse Builder (OWB) uygulamasında oluşturulan ETL akışlarının Oracle Data Integrator (ODI)’da çalışacak şekilde dönüştürülmesini ve ETL süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bu proje ile şirket içi süreçler de dönüştürüldü. Kasım 2015 sonunda başlatılan proje, sistem kurulumu, geçiş testi, uyumsuz haritaların tekrar yazılması, birim testleri, performans testleri, performans iyileştirmeleri, ‘preprod’ geçişi ve son olarak da canlı sistem geçişi olmak üzere faz faz yürütülerek Nisan 2016 sonunda başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında yaklaşık 120 yeni ETL map ve 70 prosedür yeniden yazılarak, Oracle tarafından desteği kalkmakta olan bir ETL aracından, daha etkin, güncel ve görsel bir ETL aracına geçiş yapılmış oldu. Var olan yapıda iyileştirmelere ihtiyaç duyulan noktaları BKM ekibi ile birlikte belirledik. Yapılan aktarımlarla birlikte BKM’nin veri ambarı konusundaki bilgi birikiminin geliştirilmesi ve veri ambarı işletiminin BKM İş Zekası ekibine devri sağlanmış oldu. Projenin başarısında, başta BKM ile iyi bir ekip çalışması yürütmüş olmamızın, büyük veri işleme deneyimimizin ve Oracle teknolojilerinin kullanılmasının büyük önemi olduğunu düşünüyorum.

Oracle iş ortağı olmanın ayrıcalıkları ve faydaları hakkında neler düşünüyorsunuz?

HAKAN UĞURTAY: Oracle iş ortağı olmanın sağladığı en önemli ayrıcalığın, Oracle vizyonunu paylaşabilmek olduğunu düşünüyorum. Kurulduğumuzdan bu yana Oracle iş ortağıyız, Oracle anlayışı ve yol haritaları her zaman doğru bir iş ortaklığı yaptığımızı kanıtlar nitelikte olmuştur. Oracle’ın geniş ürün yelpazesi sayesinde müşterilerimize uçtan uca çözümler sunarak, tüm ihtiyaçlarını sağlayabiliyoruz. BKM, Oracle Data Integrator 12c geçişi sonrası, Oracle İş Zekası ürün ailesi ile metadata yönetimi ve ‘Kaynak sistem-Oracle BI’ etki analizlerinin yapılabildiği bir alt yapıya da sahip oldu. En önemlisi, projenin hayata geçmesi ve Oracle Data Integrator kullanımıyla birlikte, BKM’de Big Data projelerinin de önü açılmış oldu.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde