BT Dünyasının Karanlık Yüzüyle Tanışın: Dark Data

1027 0
1027 0

Veri üretilmesi ve toplanması; herhangi bir organizasyon, işletme ve birey için küresel bir norm haline geldi. Dahası Büyük Veri, her türlü sanayide devrim yarattı. Kuruluşlar; yeni iş fırsatları bulmak, potansiyel tehditleri azaltmak ve piyasanın nasıl çalıştığını algılamak için çok sayıda veri setini düzenli olarak kayıt altına alıp ve analiz ediyor. Ancak bu, toplanan tüm Büyük Veri’nin yapılandırılmış veya tutarlı olması anlamına gelmez. Bu tutarsızlık ve yanlış yapılandırma ihtimali, BT dünyasında yeni bir terimin doğmasına neden oldu: Dark Data.

Dark Data genellikle birçok farklı nedenden ötürü şirketler tarafından işlenip analiz edilmeyen büyük veri yığınıdır, ancak bu karanlık verinin önemsiz olduğu anlamına da gelmez.

Dark Data nedir?

karanlık veri, dark data

Gartner‘a göre Dark Data şirketler tarafından düzenli olarak toplanan ancak herhangi bir amaç için kullanılmayan bilgiler yığınıdır. Aslına bakılırsa kullanılan büyük veri buz dağının görünen yüzü. Dark Data, ham anket verileri, notlar, sunumlar, müşteri bilgileri, önceki çalışan bilgileri, e-posta yazışmaları, günlük dosyalar, mali tablolar ve hesap bilgileri gibi yapılandırılmamış veriyi içeren Büyük Veri’nin ana parçasıdır.

Şirketler hemen hemen her türdeki veriyi daha iyi kavrayışlar kazanmak amacıyla toplar, ancak çoğu veri hiç dokunulmadan atıl olarak elde kalır. International Data Corporation, karanlık verinin % 90’ının analiz edilmediğini bildiriyor. Bu kullanılmayan veriye biraz daha yakından bakarsak, karanlık veri keşfedilmemiş fırsatlar ya da düzgün bir şekilde ele alınmazsa baş gösterebilecek güvenlik tehditleri olarak da görülebilir.

Karanlık Verilerin Karanlık Yüzü

Dark Data doğru bir şekilde ele alınmayı gerektirir; aksi halde hukuki ve mali problemleri içeren aslında bunlarla da sınırlı olmayan ciddi sorunlara yol açabilir. Şirketler saatte terabaytlarca karanlık veri yığını ediniyor ve aşağıdaki sorunlardan herhangi biri ile karşılaşabilirler:

Yasal ve Finansal Risk: Saklanan Dark Data; tıbbi kayıtlar, kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri gibi gizli bilgilere sahipse, bu tür bilgilerin saklanması yasal ve finansal sorunlara neden olabilir.

Tehdide İtibar: Günümüz şirketlerinin en büyük korku hikayelerinden biri de verilerin sızdırılmasıdır. Bu, müşterinin güvenini kaybeden bir şirketin itibarını yok edebilir. Bu kötü senaryo, sahip olduğu bilgilerin türünü de dikkate alarak karanlık veriye uygulanabilir.

İstihbarat Riski: Ticari faaliyet, rekabet avantajı, uygulama, teknoloji ve ortaklıklarla ilgili her türlü gizli, hassas mülkiyet bilgilerini içeren Dark Data, eğer bu bilgiler ortaya çıkarsa şirket için muazzam bir enkaza neden olabilir.

Fırsat Maliyetleri: Karanlık verinin incelenebilmesi ve bunlardan faydalı bilgilerin çıkarılması maliyetli bir girişimdir, ancak bir şirket bu incelemeyi atarsa ve yatırım yapmazsa, üçüncü taraflara sömürü şansını sağlayacak ve bu da potansiyel iş fırsatlarının kayıplarına neden olacaktır. 

Dark Data, fırsatlar ve tehditler paketiyle birlikte gelir; ancak potansiyel değer, risklerden rahatlıkla daha ağır basabilir. Şirketler karanlık veriye kullanışsız bir şey gibi davranmak yerine, karanlık verilere yatırım yapmaya başlamalıdır; aksi takdirde, karanlık veriler kendileri için muhtemel bir tehdit haline gelecektir.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde