EG Yazılım MKE’de Kurumun Hurda Bilgi Sistemi Test Ortamı İçin Oracle Bulut Teknolojisini Tercih Etti

1267 0
1267 0

5 yılı aşkın süredir Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile iş birliği içinde çalışan EG Yazılım, 2017 yılında MKE için hayata geçirdiği Hurda Bilgi Sistemi geliştirme ve test ortamı için Oracle Bulut’u tercih etti.

Projenin gelişim sürecini ve projede Oracle Bulut teknolojisi kullanımı ile sağlanan faydaları EG Yazılım Kurucu Ortağı Erdem Işıldar ve EG Yazılım Danışmanlık Birimi Sorumlusu Akın Özer ile görüştük.

EG Yazılım Kimdir?

2007 Yılında Ankara’da kurulan, belge ve veri yönetimi konusunda uzman bir yazılım şirketi olan EG Yazılım’ın özgün ürünleri arasında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EG-EBYS), İş Zekası Yazılımı (BI.NET) ve Kurumsal Bilgilendirme Platformu (NotApp) bulunmaktadır. Aynı zamanda Oracle Gold Partner sıfatını taşıyan firma; Oracle Veritabanı, Oracle Orta Katman Ürünleri ve Oracle Bütünleşik Sistemleri üzerine kurumlara destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

4 Farklı Lokasyondan Erişilebilen Ortak Bir Test Ortamı Yaratıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, proje konusu faaliyetinde kamu kurumlarına ait hurdaları toplama ve değerlendirme işlemini gerçekleştiriyor. Bu amaçla daha önceden sahip oldukları ERP uygulaması bütünleşik değildi ve uygulamalar arasında entegrasyon yoktu. EG Yazılım, farklı lokasyonlarda bulunan 3 farklı Hurda Müdürlüğü ve Merkez İşletme Müdürlüğü için hurdaların tedarik, üretim ve satış süreci ile ilgili bir uygulama geliştirdi. Depolama ve erişim ihtiyaçlarını çözmek adına uygulamanın geliştirme ve test ortamını Oracle Buluta taşıdı.

Proje için Oracle’a ait bir Bulut sahası kullanıldı. EG Yazılım’a tahsis edilmiş Oracle Bulut sunucuları üzerinde sanal makineler oluşturuldu. Bu sunucular üzerinde projeye ait iş uygulamaları koşturuldu.

Kurumun geliştirilmekte olan yazılım süreçlerine Bulut ortamında devam edildi. Türkiye’nin 4 farklı lokasyonunda bulunan yönetim birimlerinin entegrasyonu sağlandı ve yapılan işlemlerin her lokasyonda aynı anda görüntülenebildiği, testlerin her noktadan gerçekleştirilebildiği bir Bulut sistemi oluşturuldu. Bu şekilde kurumun farklı lokasyonlardaki yönetim birimleri zaman ve mekan sınırlaması olmadan istedikleri test ve kontrolleri yapabilir hale geldiler.

eg yazılım

Oracle Bulut teknolojisi ile kurulan sistemle daha önce mevcut olan sistemden kat kat hızlı bir yapıya sahip olundu ve ciddi bir performans artışı gözlendi. Aynı zamanda manuel insan gücü gerektiren kurum içi entegrasyon süreci için harcanan iş gücünden tasarruf edilmiş oldu.

EG Yazılım Danışmanlık Birimi Sorumlusu Akın Özer: ‘‘Sistem bize maliyet olarak uygun, geliştirme ortamı açısından rahat ve yeterli bir kaynak sundu. Bu sonuçları projede Oracle Bulut teknolojisi kullanmamızın avantajları olarak sıralayabiliriz.’’ şeklinde konuştu.

Veri güvenliği sağlamak ve sistemi sürekli olarak kontrol ediyor olabilmek için otomatik bir yedekleme ve bildirim sistemi tasarlandı. E-mail ile durum bildirimi yapan sistem, alınan yedekleme ve sistemde bulunan herhangi bir olumsuzluk durumu ile ilgili günlük rapor vermeye başladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu için geliştirilen uygulamanın test aşamasından sonra, ilerleyen zamanlarda yapılması hedeflenen mobil uygulamalarda da test sunucu kaynağı olarak yine Oracle Bulut altyapısı kullanılması planlanıyor.

EG Yazılım Tüm Sistemlerini Buluta Taşıma Hedefinde

EG Yazılım Kurucu Ortağı Erdem Işıldar, yazılım geliştirme ve test süreçleri için Bulut teknolojisini tercih ettiklerini söylüyor. Gerçekleştirilen proje ile Oracle Bulut teknolojisini kullanmaya başlayan EG Yazılım, Bulut’a geçiş sürecine kendilerine ait web siteleri, farklı iş uygulamaları, uygulama demo sunucuları, geliştirme amaçlı sunucuları dahil bütün altyapısını Oracle IaaS’a taşıyarak devam etmek istiyor.

Işıldar, on-permise sistemlerin 24 ayda bir yenilenmek zorunda olması ve sürekli bakım çalışması maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile hem zaman hem de bütçe anlamında Bulut’un büyük avantaj sağlandığını vurguluyor. Erdem Işıldar bu konuda sağlanan avantajların gelecek yıllarda daha da artacağını umduğunu belirtiyor.

EG Yazılım, Bulut teknolojisi ile özel sektörü hedefliyor ve hedeflerine ulaşmak için gereken stratejileri de bu doğrultuda yeniden oluşturuyor. Yenilikçi hedeflerini çağın gelişen teknolojileri ve değişen taleplerine uygun şekilde değerlendirmeye alan EG Yazılım bu konuda attığı ilk adımı, güvenilir yedekleme ve saklama olarak sıralıyor.

Erdem Işıldar Kimdir?

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan Erdem Işıldar, çeşitli yazılım şirketlerinde uygulama geliştirici, ekip lideri ve yazılım mimarı olarak çalışmıştır ve 2007 yılında EG Yazılım şirketinin kurucu ortağı olmuştur.

Işıldar; İş Zekası, Karar Destek Sistemleri, Kurumsal Performans Yönetimi, Web ve Mobil Uygulama alanlarında yürütülen Kamu Projeleri ve Ar-Ge çalışmalarının yönetilmesinde görev almaya devam etmektedir.

Akın Özer Kimdir?

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Akın Özer, Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerinde yüksek lisans yapmıştır. Özer, beş yıldır EG Yazılım Danışmanlık Birimi Sorumlusu olarak görev almaktadır.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde