Gazi Üniversitesi’nde Oracle Big Data Appliance dönemi başladı

1064 0
1064 0

Gazi Üniversitesi, büyük verilerin analiz edilerek değere dönüştürülmesi, beraberinde yükselen güvenlik ve gizlilik sorunlarına çözümler üretilmesi, en önemlisi ulusal ve uluslararası projeler ve akademik çalışmalar ile gelişime katkı sağlanması hedefiyle kurduğu Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi (Big Data Analytics and Information Security Center – BIDISEC) için Oracle platformunu tercih etti.

Sayın Sağıroğlu, Gazi Üniversitesi bünyesindeki Bilgisayar Bölümü ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU (Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı): Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2002 yılından beri faaliyet gösteren ve şu anda ülkemizin Top 10’da yer alan bölümünden birisidir. B ölümümüzde, teorik derslerin yanı sıra çeşitli laboratuvarlarda eğitim ve ARGE çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

KURULUŞ VE AKADEMİSYENLERİN DİKKATİNE!
http://bigdatacenter.gazi.edu.tr
Gazi Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi (Big Data Analytics and Information Security Center – BIDISEC)’nin web adresinden, merkez faaliyetleri, yayınları, düzenlediği etkinlikler ile merkezde görevli ekibin detaylarına erişmek mümkün.
Bu kapsamda bölümümüz bünyesinde ‘mobil ve kablosuz ağlar laboratuvarı’, ‘bilgisayar tasarımı laboratuvarı’, ‘veri madenciliği laboratuvarı’, ‘bilgi güvenliği laboratuvarı’, ‘Cisco akademik ağ laboratuvarı’, ‘biyometrik laboratuvarı’, ‘bilgisayar ağları laboratuvarı’, ‘mikroişlemciler laboratuvarı’, ‘bilgisayar laboratuvarı’ ve ‘donanım laboratuvarı’ bulunuyor.

Bölümümüzde pek çok proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Büyük veri ile ilgili çalışmalar ise, 2010 yılında kurduğumuz “Gazi University Technology and Innovation Center (GUTIC – www.gutic.org)” ile başladı. Bu merkez; bilgi güvenliği, biyometri, mobil iletişim, IPv6 altyapısı, makine öğrenmesi ve veri madenciliği konuları üzerinde çalışan akademisyenler, lisansüstü ve lisans seviyesindeki öğrencilerden oluşuyor. Bu merkezde yapılan araştırmalar; ulusal ve uluslararası makalelere, projelere, ödüllere ve patentlere dönüştürülüyor. Merkez çalışmaları kapsamında, bilgilendirme ve farkındalık sağlamak amacıyla pek çok ulusal ve uluslararası konferans ve çalıştay da düzenleniyor. Bu etkinlikler hakkında, www.iscturkey.org, www.isdfs.org, www.icrera.org, www.ipv6turkey.org, www.ipv6.net.tr, www.eimza.org.tr adreslerinden bilgi almak mümkün.

Bütün bunlara ek olarak, bugün üzerinde konuşacağımız Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi’ni de Şubat 2016 itibariyle açmış bulunuyoruz.

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Mühendislik Fakültesi
PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Mühendislik Fakültesi – Gazi Üniversitesi

“Gazi Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi (Big Data Analytics and Information Security Center – BIDISEC), Türkiye’de bir devlet üniversitesinde ilk olma unvanını taşıyor. Bu merkez, son yıllarda büyük önem kazanan ve geleceğin bilimi olan büyük veri bilimi ile büyük verilerin analiz edilerek değere dönüştürülmesi, büyük veri beraberinde yükselen güvenlik ve gizlilik sorunlarına çözümler üretilmesi, en önemlisi ulusal ve uluslararası projeler ve akademik çalışmalar ile gelişime katkı sağlanması hedefiyle kuruldu.”

Proje öncesinde, yani Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi’ni kurmadan önce, hedefledikleriniz doğrultusunda en önemli ihtiyaçlarınız nelerdi?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Veri tedarik etme, depolama, doğru araçlar kullanarak bu veriyi analiz edilebilecek biçime dönüştürme ve analiz sonuçlarını son kullanıcı için görselleştirme gibi ihtiyaçlarımız vardı. Biliyorsunuz, büyük veriye sahip olmak yeterli değil. Bu verileri hızlı bir şekilde mevcut çözümler ile hızlıca işleyebilecek ortamlara ve araçlara da sahip olmak gerekiyor. Özellikle büyük veri ile çalışılıyor ise bahsettiğim zorlukları klasik yöntemlerle makul sürede çözmek pek mümkün değil. Diğer önemli bir husus ise literatürde peç çok açık kaynak çözümler bulunsa da bu sistemleri kurmak, çözümler geliştirmek, sistemin idamesini devam ettirmek konusundaki zorluklardı. Bunlar, özellikle yeni başlayanlar için çok da kolay süreçler değildi. Bu proje için üç yıl önce harekete geçtiğimizde karşımıza çıkan yapısal ve yapısal olmayan veriler, veri ve programlama altyapılarının öğrenilmesi, kurulması ve işletilmesi gibi sorunlar üzerinde değerlendirmeler yaptık.

Sistemi idame ettirmek için harcanacak zamanın ar-ge faaliyetlerine aktarılmasının daha efektif olduğunu düşündük ve ihtiyaç duyduğumuzda kolay destek alabilmek üzere bir seçim yaptık ve Oracle Big Data Appliance platformunda karar kıldık.

Gazi Üniversitesi’nde kurulan Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi’nin önemi nedir? Bize daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Gazi Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi (Big Data Analytics and Information Security Center – BIDISEC), Türkiye’de bir devlet üniversitesinde kurulan ilk merkezdir. Bu merkez, son yıllarda büyük önem kazanan ve geleceğin bilimi olan büyük verilerin analiz edilerek değere dönüştürülmesi, büyük verileri işlerken, saklarken ve taşırken oluşabilecek güvenlik ve gizlilik sorunlarına çözümler üretilmesi, en önemlisi burada yürütülecek ulusal ve uluslararası projeler ve akademik çalışmalar ile gelişime katkı sağlanması hedefiyle kuruldu. Bu çerçevede, kamu – özel sektör – üniversite işbirliklerini kurarak, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük veri bilimini yaygınlaştırabiliriz. Bu çalışmaların, en başta ülkemizin gelişimine katkı sağlamasını arzu ediyoruz.
Bu merkezde ne tür proje ve çalışmaları görmek mümkün olacak?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Telekomünikasyon, sağlık, eğitim, ülke güvenliği, enerji, sosyal medya ve nesnelerin interneti gibi pek çok alanda; geleceği tahminleme, bilinmeyen örüntüleri keşfetme, davranış modelleme ve eğilimleri belirleme gibi pek çok analiz burada yapılabilecek. Özellikle bu merkezin girişimiyle açılacak olan lisansüstü programlar ile başta ülkemiz olmak üzere ihtiyaç duyulacak veri bilimcilerini yetiştirmeyi de amaçlıyoruz. İlk hedef burada uzman kişileri yetiştirmek ve projeler yapmak olacaktır.

“Gazi Üniversitesi gibi köklü ve öncü bir üniversitenin, ‘Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi’ için teknoloji sağlayıcısı olarak Oracle’ı tercih etmesinden gurur duyuyoruz. Bu tercihte, Oracle’ın eğitim sektörüne verdiği destek, Türkiye’deki deneyimli organizasyonu, üniversitede oluşturulacak bilgi birikiminin uluslarası pazarlara duyurma isteği etkili oldu. Merkezin, analitik konusunda üniversite-sanayi işbirliği için önemli bir adım olacağına inanıyoruz.”

Şu an merkez hangi noktada ve yazılım araçları konusundaki ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Oracle Türkiye Büyük Veri Direktörü Dr. Pelin Özbozkurt’un büyük destekleriyle bir altyapı projesi başlattık. Proje sayesinde, Oracle Big Data Appliance’ın alınması ve kurulumunda gereken donanımları elde etmiş olduk. 2015 yılında kurma çalışmalarına başladığımız merkezimiz, şu an akademik çalışmalar için hazır durumda. Merkezde yürütülecek projeler için gerekli yazılım araçlarını, üniversitelere verdiği destek kapsamında Oracle temin etmeye devam edecek. Özetle, bu desteğin projelerde sürdürülebilmesi için gerekli iletişim köprüsünü kurmuş durumdayız. Merkezimizde yapılacak projelerde de Oracle ile işbirliğimizi sürdüreceğiz ve ihtiyaç hallerinde ise hangi araçlara ihtiyaç duyulacağını Oracle danışmanlarıyla birlikte tespit edeceğiz ve Oracle da bize bu araçları temin edecek. Oracle’ın verdiği yazılım ürünleri desteği sayesinde faaliyet ve hizmetlerimizi hızlıca ve arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.
Neden Oracle teknolojisini tercih ettiniz? Projeye başlama ve yürütme süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Büyük veri şu an için açık kaynak desteği en fazla olan alanlardan biri. Kurulu bir donanım altyapınız var ise bu işlemleri internet desteği ile yapmak mümkün olabiliyor. İş bu yapıları kurma, işletme ve destek kısmına gelince, bunu sağlayabilecek firma sayısı ülkemizde henüz çok az. Uzun süren pazar araştırmalarımız ve firmalar ile görüşmelerimiz bize bunu gösterdi. Hem hedeflerimize uygunluk hem de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak Oracle ile uzun yıllardır uyumlu çalışmamız ve aynı zamanda isteklerimize en makul sonuçların Oracle tarafından sunulması, bizi Oracle’a yöneltti. Ayrıca, lisansüstü eğitimde ortak program açma, sadece ulusal değil uluslararası işbirliğine de açık olmaları, bu merkezi büyütme ve geliştirmeye verebilecekleri destek bu kararımızda çok etkili oldu. Oracle Big Data Appliance, yönetim kolaylığı, altyapı üzerindeki yazılım araçlarının çeşitliliği, geleceğin veri bilimcilerine sağlayacağı çözümler sebebiyle de öne çıktı. Gelecekte ihtiyaç duyacağımız genişlemeye kolaylıkla sahip olabileceğimizi bilmemiz de önemliydi.
Yaptığınız seçimle birlikte ne gibi faydalar elde ettiniz?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Oracle Big Data Appliance ile teknik süreçlere ve veri yönetimine ayıracağımız zamanı büyük veri analizine ayırmamız mümkün oldu. Bu bize bilgi birikimi artışı ve problemleri daha hızlı bir şekilde çözme yeteneği kazandırdı. Ayrıca, Oracle Big Data Appliance üzerinde gelen çeşitli yazılım araçlarını daha makul fiyatlara edinerek, işlemlerimizi daha profesyonel bir şekilde yapabilme olanağımız oldu. Henüz tam kapasite ile kullanıma başlamasak da büyük şirketlerle iki adet proje hazırladık. Bazı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği için görüşüyoruz. Bunun sonuçlarını kısa sürede somut olarak almayı planlıyoruz.
Bu projeden hareketle yeni projeleriniz ve geleceğe yönelik planlarınız var mı?

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU: Büyük verilerin saklanması, korunması ve değerlendirilmesi, kurumların geleceği için hayati rol oynayan bir kavram artık. Dolayısıyla altyapı eksikliğiyle verilerini depolamayan veya uzman ya da teknik bilgi eksikliğiyle mevcut verilerini analiz edemeyen başta kamu kurumları olmak üzere ilgili tüm kurumlar, işletmeler veya birimler ile büyük veri analitiği çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda;

  • yeni uygulamalar, çözümler, platformlar geliştirmeyi,
  • lisansüstü programlar açmayı,
  • ortak projeler geliştirmeyi,
  • uluslararası işbirliklerini arttırmayı,
  • ülkemizde olduğu kadar bölgede de önemli bir merkez olmayı
  • kamunun büyük verilerini değerlendiren merkez olmayı ve geleceğin veri bilimcilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.

“Oracle Türkiye olarak büyük bir heyecan ve gönül bağıyla yaklaştığımız, eğitim ve araştırma alanında Türkiye’ye büyük katkısı olacağına inandığımız önemli bir projenin Gazi Üniversitesi’nde hayata geçirilmesinde rol aldık. Bu proje ile birlikte süreklilik gerektiren bir işbirliğine imza atmış bulunuyoruz.

Pelin ÖzbozkurtBüyük veri sistemlerinin getireceği asıl faydaya ulaşmak, veriyi bir yerde depolamakla değil, verinin içindeki bilgiyi ortaya çıkaracak doğru analiz yöntemlerinin uygulanması ile mümkün olacağından, büyük veri analizinin ve veri biliminin akademik yönüyle de ciddiyet ile ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle veri analizi üzerinde çalışan değerli akademislenlerimizin bilgi birikimleri ve katkıları ile veri biliminin öneminin daha da iyi anlaşılabileceğine inanmaktayız. Gazi Üniversitesi bünyesinde temellerini attığımız büyük veri merkezi sayesinde akademik çalışmaların, lisans/lisans üzeri programların açılmasının yanı sıra kurum ve kuruluşların büyük veriye yönelik araştırma projelerini bu merkezde uzman akademisyenlerin güvencesinde rahatlıkla hayata geçirmeleri mümkün olabilecektir. Ülkemize çok yönlü fayda yaratması beklenilen böyle bir projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Sayın Dr. Özbozkurt, bu noktada size de projenin Oracle için önemini sormak istiyoruz. Siz projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonraki aşamalarda projeye nasıl dahil olacaksınız?

DR. PELİN ÖZBOZKURT (Büyük Veri Çözümleri Yöneticisi, Oracle): Büyük Veri tarafında Oracle Türkiye olarak gönül bağıyla yaklaştığımız, eğitim ve araştırma alanında Türkiye’ye büyük katkısı olacağına inandığımız önemli bir projeyi hayata geçirdiğimize inanıyoruz. Süreklilik gerektiren, bitmeyen bir işbirliğine imza atmış bulunuyoruz. Gazi Üniversitesi’nde, gerek özel sektördeki gerekse kamudaki kuruluşlar için fayda yaratacak, güçlü bir büyük veri merkezi kurulmuş oldu. Kuruluşlar, büyük veriye yönelik araştırma projelerini, bu merkezde uzman akademisyenlerin güvencesinde rahatlıkla hayata geçirebilirler. Bu kadar çok yönlü fayda yaratmasını beklediğimiz bir projede yer alarak, gerekli altyapıyı sağlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Devam eden süreçte de merkezdeki ekibin yanında yer alacağız. Merkezde başlayacak her araştırma, kurum ve kuruluşlar için yapılacak her çalışma farklı bir tekniğe ihtiyaç duyabilecek. Bu nedenle, her proje için ‘iş yaparken öğrenme’ metoduyla eğitimler vereceğiz ve uygun teknoloji ve araçları akademisyenlerimizin kullanımına sunacağız. Büyük Veri, ‘yolda öğrenilen’ bir süreç ile işliyor. Veri analizinin tek bir yöntemi, tek bir yolu yok. Her projenin kendine özel analiz yöntemleri ile sektör özelinde değerlendirilmesi gerekiyor . Dolayısıyla ihtiyaç duyulan her projede biz de Gazi Üniversitesi’nin yanında olacağız.

KULLANILAN ORACLE TEKNOLOJİLERİ

+ Oracle Big Data Appliance

Etiketler

Yorum Sırası Sizde