GDZ Elektrik’te Oracle Exadata ile Veritabanı Konsolidasyonu

1334 0
1334 0

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., hem BT hem de operasyonel taraftaki iş kritik sistemlerini kapsayan veritabanı konsolidasyon projesini, bütünleşik veritabanı makinesi Oracle Exadata ile gerçekleştirdi. Proje sayesinde raporlama performansı 8 kat artarken, lisanslama maliyetlerinden %50 tasarruf elde edildi.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye’ nin ilk özel elektrik dağıtım işletmecisi olan Bereket Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ikinci elektrik dağıtım şirketi GDZ Elektrik Dağıtım’ın BT altyapısı, 2013 yılındaki özelleştirme süreci sonrasında hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. Müşteri Bilgi Sistemi, Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi gibi BT sistemlerinin (IT-Information Technologies) ve Scada, Dağıtım Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi operasyonel sistemlerin (OT-Operational Technologies) yatırımları detaylı planlama ve çalışmalar sonrasında gerçekleştirildi. Tüm bu sistemlerin iş sürekliliği ve acil durum eylem planları da devreye alındı.

Oracle teknolojileri bu altyapı üzerinde, veritabanına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda konumlandırıldı. IT ve OT tarafındaki iş kritik sistemlerin veritabanları, bütünleşik veritabanı sistemi Oracle Exadata X5-2 üzerinde koşuyor.

Konsolide Bir Veritabanı Mimarisi Hedeflendi

Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) hayata geçirildiğinde, sahadan yoğun veri akışı gerçekleştiren bu iki sistemin okuma/yazma performansını artırmak amaçlandı. Devreye alınacak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi (EAM), Arşiv Yönetim Sistemi (AYS) ve Şebeke Planlama Sistemi (MP) gibi sistemler düşünüldüğünde, hedefe ulaşmak için konsolide bir veritabanı mimarisi kurulmasının doğru olacağına karar verildi.

Müstakil veritabanı sistemleri kurmak yerine, Oracle Exadata merkezi bir veritabanı sunucusu olarak konumlandırıldı. Böylece merkezi yönetim, performans, ölçeklenebilirlik ve yedeklilik gibi ihtiyaçlar da karşılandı.

GDZ Elektrik, Oracle iş ortağı PrimeIT ile Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) projesinde çalışmıştı. OSOS projesinde elde edilen tecrübe ve ortaya çıkan ihtiyaçlardan yola çıkılarak tüm sistemleri barındıracak bir hedef veritabanı mimarisi oluşturuldu. Her bir sistem özelinde ihtiyaçların belirlenmesi, dokümantasyonun yapılması ve canlıya alınması adımları takip edildi. Sonuç olarak Oracle Exadata, GDZ Elektrik operasyonlarının en kritik bileşeni oldu.

Yüksek Performans Ve Maliyet Düşüşü Sağlandı

GDZ Elektrik, konsolide veritabanı mimarisi ile yönetim kolaylığı ve daha yüksek performans elde ederken lisanslama maliyetlerini ciddi oranda düşürdü. Her proje, yani her sistem için farklı oranlarda olmakla birlikte raporlamalarda ortalama 1/8 oranında hızlanma elde edildi.

Özellikle lisanslamalarda elde edilen tasarruf çok memnuniyet verici oldu. Oracle Exadata konsolidasyonu ile kutunun içerisine alınan altı proje için müstakil ayrı kurulumlar gerçekleştirilseydi, maliyet iki katına çıkacaktı. Mevcut OSOS projesi için alınan lisanslar ile Exadata’nın üzerinde koşan veritabanlarının lisansları yeterli oldu. Sadece Oracle Exadata alındı ve lisanslama maliyetinden %50 tasarruf sağlandı.

GDZ Elektrik Dağıtım’da gerçekleştirilen Oracle Exadata Veritabanı Konsolidasyon Projesi, projenin her iki tarafı için örnek bir referans proje oldu. GDZ Elektrik Dağıtım’ın en kritik verilerinin saklandığı ve operasyonlarının kesintisiz bir şekilde yürümesini sağlayan veritabanları en yüksek performansa sahip, yedekli ve toplam maliyetler açısından en efektif ortamda konumlandırılmış oldu.

Exadata, Veritabanı Katmanında Kaynak Kullanımını Minimize Ediyor

Oracle Exadata X5, Oracle Veritabanı 11gR2, Oracle Real Application Cluster 12c teknolojilerinin kullanıldığı projenin ana teknoloji kahramanı olarak öne çıkan Exadata, Oracle Veritabanı için tasarlanan en iyi platform konumunda.

Bu teknolojiler bir araya gelerek Müşteri Bilgi Sistemi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi gibi sistemlerin kullanıldığı veritabanı katmanını performanslı, yüksek sürekliliğe sahip ve kaynak kullanımını minimize edecek şekilde çalıştırıyor. Projenin başarısı sekiz kat hızlanma ve %50 lisans maliyeti tasarrufunun yanı sıra yönetim kolaylığı ile görülebiliyor.

 

Etiketler

Yorum Sırası Sizde