Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti

637 0
637 0

Heterojen Ortamlara Tek Bir Noktadan Görünürlük Kazandırın

Günümüzün altyapıları dinamiktir ve pek çok yere dağılmış durumdadır. Şirketinizin bünyesindeki bir veri merkezinde de bulunabilirler, genel bulut ortamlarından da kolayca devreye alınabilirler. Bu altyapıyı ayakta tutmak ve işletmekle görevli BT personeliniz, bu altyapının hacmi ve çeşitliliği karşısında görevlerinin üstesinden gelemeyebilir. Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti sayesinde, tek bir izleme çözümü yardımıyla farklı üreticilerden alınan ve farklı lokasyonlara kurulan teknolojileri bütünleşik bir şekilde izleyebilirsiniz. Infrastructure Monitoring, Kurumsal Özet (Enterprise Summary) gösterge paneli sayesinde BT altyapınızın sağlığına tek ve bütünsel bir bakışla bakabilmenizi sağlar. Ana bilgisayarlar, veritabanları, uygulama sunucuları, sanal sunucular ve yük dengeleyicileri dahil olmak üzere tüm katmanızdaki sistemlerin o anki erişilebilirlik durumunu ve performansını kolayca değerlendirmenize izin verir. Ayrıca tüm altyapınızdan gelen açık uyarıları görebilir ve daha fazla araştırmak gerektiğinde bu uyarıların detayına inebilirsiniz.

Çok Sayıda Kaynağın Önceliklere Göre İzlenmesi

Büyük ortamların izlenmesi başlı başına bir sorun olabilir. İzlenen her varlığın performans çizelgelerini incelemek yapılabilir bir şey değildir. Aynı şekilde, en düşük performansa sahip N sayıda varlığı izlemek de kör noktalar oluşturabilir ve BT altyapınızın diğer kısımlarının sağlığını anlamanızı engelleyebilir. Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti tüm altyapınızı kapsayan bir görünüm sunarken ilgi gerektiren alanlar vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. Status alanında tüm izlenen varlıkların mevcut durumu sıralanarak devre dışı kalmış varlıklar görsel olarak belirtilir. Alerts alanında tüm açık uyarılar önem derecelerine göre görüntülenirken, son 24 saat içinde uyarının önem derecesi artmış veya azalmışsa değişiklik göstergeleriyle durum haber verilir. Uyarı sayısında bir artış olursa, yakın bir süre zarfında ortaya çıkmış diğer uyarılara daha yakından bakmanız istenebilir. BT altyapıları tipik olarak katmanlar halinde yönetildiği için, katmana özel durum ve performans özetleri de sunulur. Her katman içinde (ana bilgisayarlar, veritabanları, uygulama sunucuları, sanal sunucular, yük dengeleyicileri) mevcut durum platform türüne göre sınıflandırılarak hangi tür varlığın devre dışı olduğunu hızlı bir biçimde görmeniz sağlanır. Belli başlı performans ölçütlerine göre katman içindeki tüm varlıkların o anki performansı saçılım grafikleriyle gösterilir. Büyük ortamlarda, en çok yüke maruz kalan veya en düşük performansı gösteren varlıklar aykırı değerler olarak grafikte görülebilir. Bu sapmaları ayrıca detaylı olarak inceleyebilir, performans probleminin ne zaman başladığını anlamak için zaman içindeki performanslarına bakabilirsiniz. O katmandaki varlıkların toplu performansını incelemek için saçılım grafiğinden diğer performans ölçütlerine de geçiş yapabilirsiniz.

Ortak Ölçütlerle Kolay İzleme

Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti, farklı üreticilere ait teknolojiler için ortak performans ölçütlerini sunarak izlemeyi kolaylaştırır. Örneğin, bir ilişkisel veritabanını izlerken tüm ilişkisel veritabanları için geçerli izleme kriterleri bulunmaktadır ve bunlar Depolama Alanı Kullanımı, İşlem Hızı, Yürütme Hızı, Giriş/Çıkış Hızı (IOPS) gibi ortak bir dizi ölçüt üzerinden ifade edilir. Ortak bir ölçüt setinin bulunması, farklı üreticilerin farklı şekillerde sunduğu ancak anlamsal olarak aynı şeyi ifade eden ölçütleri tek tek öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu aynı zamanda üreticinin teknolojisinden bağımsız olarak aynı türden tüm varlıkların performansının kolayca karşılaştırılabilmesini sağlar.

Ortak performans ölçütlerinin yanı sıra, üreticilerin kendine özel fonksiyonları izlemek için üreticiye ait ölçütler de eklenmiştir.

Proaktif ve Esnek Uyarılar

Sürekli izleme nihayetinde, ilgilenmeniz gereken bir problem olduğunda uyarı verilmesine dayanan bir sistemdir. Bir varlık devre dışı kaldığında Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti otomatik olarak uyarı mesajı verir (örn. veritabanı devre dışı, sunucu devre dışı vb.). Diğer
koşullarda uyarı mesajı verilmesi için uyarı kuralları oluşturarak ölçütü, karşılaştırma işlecini, ölçüt için seçtiğiniz eşik değeri ve uyarı çıktığında gönderilmesini istediğiniz uyarı mesajını tanımlayabilirsiniz. Uyarı kuralı oluştururken, uyarı koşullarının kontrol edileceği varlıklar da tanımlanır. İsterseniz varlık türü hiyerarşisini düzenleyerek belirli bir dizi varlığı ya da daha geniş bir varlık listesini kapsamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin belirli bir Oracle Veritabanı için, tüm MySQL veritabanları için veya üreticiden bağımsız tüm ilişkisel veritabanları için uyarı kuralları oluşturabilirsiniz. Bir sistemdeki varlık fazla işlemci gücü veya bellek kullandığında uyarı almak isteyen bir sistem yöneticisiyseniz, tüm ‘Barındırılan Hedefler’ için bir uyarı kuralı oluşturarak uyarının sunucu üzerinde barındırılan tüm varlıklar için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Genişletilebilir İzleme

Günümüzdeki BT altyapılarının çeşitliği dikkate alınırsa, izleme görevini ortamınızdaki tüm BT kaynaklarını içerecek şekilde genişletecek bir yolun önemi açıkça görülür. İzleme kapsamını özel ölçütler ve/veya yeni varlık türleri ekleyerek genişletebilirsiniz. REST APIlerini kullanarak
herhangi önceden tanımlanmış genel bir tür üzerinden bir girdi oluşturup o tür için ölçüt verilerini yükleyebilirsiniz. Yeni varlık türleri ve bunlar için yeni ölçütler oluşturabilirsiniz. Bu yeni girdiler ve ölçüt verileri, Oracle Altyapı İzleme Bulut Hizmeti’nin arayüzüne tam entegre olarak tek bir platform üzerinden tüm BT varlıklarınızı eksiksiz şekilde görüntüleyebilmenize izin verirler.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde