Oracle Exadata Performansıyla Fark Yaratıyor

1699 0
1699 0

Exadata Oracle’ın Bütünleşik Sistemler ailesinin amiral gemisi olan ürünleri arasında yer alıyor. Veri tabanı yazılımını en hızlı ve güvenilir şekilde çalıştırmak üzere tasarlanan Exadata, yüksek performansıyla dikkat çeken Oracle ürünlerinden biri.

Oracle veri tabanı yazılımı yaklaşık 40 yıldır çok farklı platformlarda, işletim sistemlerinde ve disk yapılarında çalıştırılıyor. Oracle’ın tüm bu karmaşık yapılardan elde ettiği bilgi birikimi sonucunda ortaya çıkan Exadata mimarisi, disk yapılarının üzerinde yazılım çalışan birer disk sunucusuna dönüştürülmesini, veri tabanı ve disk sunucuları arasındaki iletişimi hızlandırmayı ve kesintisiz bir şekilde maksimum performans ile bu platformun işletilmesini sağlıyor.

Söz konusu sunulan altyapıda 42u yüksekliğinde bir şase içerisinde sunucular, ağ bağlantıları ve bağlantı ekipmanları birbirleri ile bağlanmış şekilde teslim ediliyor. Oracle mühendisleri teslim edilen cihazın üzerinde, müşterilerinin ihtiyacı olan ortamın oluşturulmasını sağlıyorlar. Cihaz, veri tabanı işlemlerinin üzerinde yapılabilmesi için gerekli olan tüm fiziksel ve yazılımsal kurulumları yapılmış bir şekilde müşterilere ulaştırılıyor.

Oracle Exadata farklı amaçlar için konumlandırılmış donanım ve üzerinde çalışan yazılım bileşenlerinden oluşuyor.

Exadata Hızıyla Ön Plana Çıkıyor

Exadata’yı hızlı yapan özellikler içinde donanım tarafında sağlanan yeteneklerle birlikte, bu donanım bileşenlerinin hızlı çalışabilmesi için sunulan yazılım yetenekleri de öne çıkıyor. Exadata yüksek devamlılığı kabinet içerisinde sağlanmış bir ortam sunuyor. Seçilen konfigürasyona göre en az iki veri tabanı sunucusu ve en az üç adet disk sunucusu sağlayarak herhangi bir donanımsal arızanın oluşması durumunda, son kullanıcıların bu kesintiden etkilenmemesi için gereken tedbirlerin alınmış olması Exadata’nın ön plana çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Veri tabanı sunucuları Oracle Real Application Clusters (RAC) kümeleme yazılımı ile aktif-aktif mimaride tek bir veri tabanına erişen faal iki adet veri tabanı instance’ı olarak çalışıyor ve gerek sunucu donanım gerekse yazılım arızası durumdan erişimin devam edebilmesi için gereken teknolojiyi sunuyor. Oracle’ın yaklaşık 20 yıldır sahip olduğu RAC teknolojisi, etkin bir şekilde ölçeklenmeyi sağlayan ve gerek Oracle Exadata gibi bütünleşik sistemlerinde, gerekse konvansiyonel sistemlerinde standart olarak kullanılan bir Oracle mimari çözümü olarak karşımıza çıkıyor.

Benzer şekilde verinin saklandığı katmanda yüksek devamlılığı sağlamak adına, Oracle’ın Automatic Storage Management (ASM) çözümü ile Exadata üzerinde bulunan disk altyapısının kolay ve etkin bir şekilde yönetimi sağlanıyor. ASM ile veri tabanı ortamı içerisinde disk altyapısının yönetilebilmesi mümkündür. ASM disk üzerinde veri bloklarının farklı Exadata Disk Sunucuları üzerinde birer kopyasının oluşturulup yönetilmesini ve bu sayede herhangi bir fiziksel disk arızası durumunda verilerin kaybolmadan saklanabilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede ASM ile verinin dengeli bir şekilde diskler üzerinde dağıtılabiliyor ve hem yazma hem de okuma performansının arttırılabiliyor.

Verilerin değişim işlemlerinin karşıdaki yedek bir sisteme taşıyarak veri ve sistem yedekliliği sağlayan Oracle Data Guard ile, asıl sistemin bulunduğu ortamda meydana gelebilecek herhangi bir problemde kesintisiz bir şekilde işlemlerin devam etmesi ve bunun paralelinde de veri yedekliliğinin farklı bir noktada sağlanması hedefleniyor.Veri hayat döngüsünün etkin bir şekilde yönetilebilmesi için önerilen Partitioning özelliği ile, bir tablo üzerinde tutulmak istenen çok miktarda kaydın, mantıksal olarak belirlenmiş yöntemlere göre bölünebilmesi ve bu sayede daha etkin olarak verinin yönetilebilmesi (indeks oluşumu ve yönetimi, yedekleme ve idamesi) mümkün hale geliyor.

Exadata’nın her bir Disk Sunucusu üzerinde çalışmakta olan Exadata Storage Software yazılımı, Veritabanı Sunucuları üzerinden gönderilen SQL cümleciklerinin gerektirdiği işlemleri kendi üzerinde işletebiliyor (SmartScan) ve bu şekilde ilgisiz veri bloklarını elimine ederek daha verimli bir şekilde sorguların çalışabilmesini sağlıyor.

Veriler 10-15 Kata Kadar Sıkıştırılabiliyor

Exadata yazılım özellikleri ile verileri etkin bir şekilde sıkıştırılabilmek- Hybrid Columnar Compression ile 10-15 kata kadar- ise mümkün. Bu şekilde aynı verinin daha az disk bloğu üzerinde saklanabilmesi ve kurumun ihtiyacı olan veri disk alanının daha az fiziksel disk ile sağlanabilmesi hedefleniyor. Aşağıda bir kurumun gerçek veriler ile yapılmış bir çalışmanın sonuçları görülüyor. Sol tarafta sorgu modunda (Query Compress) sıkıştırılan ve içerisinde 1822 milyon kayıt bulunan bir tablonun, yer kaplama anlamında %80 alan kazancı olduğu (Orijinal boyutunun beşte birine inmiştir), buna rağmen sorgu performansında 18 kat iyileşme olduğu gözlemlenebiliyor. Örneğin sağ tarafında bulunan arşiv mod (Arcihve Mod Compress) sıkıştırma yöntemi ile ise %92 alan kazancı olduğu (Orijinal boyutunun 12-13’te birine inmiştir) buna rağmen sorgu performansında 11 kat iyileşme olduğu gözlemlenebiliyor.

Her 1 MB veri bloğu için sağlanabilen indeks yapısı ile verilerin sadece gerektiği durumlara okunabilmesine imkan veren Storage Index teknolojisi ile, belirlenmiş kolon değerlerinin minimum ve maksimum değerleri saklanmakta ve sorgular buna göre daha verimli işletilebiiyor.Bu teknolojisi sayesinde kayıtların Orijinal indeks bilgilerine ihtiyaç duymadan, saklama birimi üzerinde okunacak blokların minimize edilebilmesi, ve bu şekilde daha az veri bloğunun veri tabanı sunucularına aktarılması mümkün hale geliyor.

Exadata’nın kurumun sistem ortamına bağlanması için gerekli adresleme (ip adresi) ve kablolama çalışmalarının yapılması, ve cihazın uygun şekilde enerjisinin ve soğutmasının sağlanması gerekiyor. Bu gereksinimlerin sağlandığı durumda başarı ile işletilebilen Exadata, uygulamalarda bir değişiklik gerektirmeden, üzerinde sunulan veri tabanı hizmetlerini kesintisiz bir şekilde vermeye devam edebiliyor.

Rekabetçi Özellikleri ve Avantajları 

Oracle’ın Bütünleşik Sistemler ailesinin bir ürünü olan Exadata,veri tabanı yazılımı işletimi olarak tasarlanmıştır. Exadata kendi konusunda getirdiği sistemsel farklı bakış açısı ile yönetim kolaylıklarına ek olarak, gerek yazılım, gerek işletim sistemi, gerek donamın gerekse disk katmanı için tek bir noktadan muhatap olunarak alınan bakım faaliyetleri, Exadata’yı tercih edilen bir çözüm haline getiriyor. Exadata’da tüm donanım, yazılım ve iletişim katmanı bileşenleri Oracle tarafından sağlanmakta ve tüm bu bileşenler için destek yine Oracle tarafından veriliyor. Söz konusu sistemlerin sistem odasına girdiği noktadan itibaren Oracle mühendislerinin çalışmaları ile kullanıma hazır hale getirilebilmesi günler mertebesinde sürmekte, ve sağladığı yönetim kolaylıkları ve üstün performans ile beraber düşünüldüğünde, Oracle bütünleşik Sistemleri kısa zamanda yapılan yatırımın karşılığının alınabilmesine olanak sağlıyor. Birden fazla aynı işi yapan bileşenin kullanıldığı ve bu sayede ilgili sistem için yüksek devamlılığın sağlandığı Oracle Bütünleşik Sistemleri, benzeri konvansiyonel sistemlere göre katlarca performans farkı kazandırmakta ve gerek dünyada gerekse Türkiye’de 300’ün üzerinde cihaz ile onlarca müşterimiz tarafından tercih edilen çözümler olma ünvanını elinde bulunduruyor.

Saniyede 5 milyonun üzerinde okuma ve yazma performansı, bir kabinde sunulan 1,7PB ham disk alanı, verinin ortalamada 10-15x sıkıştırılabilmesi ve 4x-1000x veri işleme performansıyla Oracle Exadata, Türkiye’de onlarca müşteriye hem veri ambarı hem de operasyonel veritabanı işlerinde canlı kullanım imkanı sağlıyor. 

Etiketler

Yorum Sırası Sizde