Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti

669 0
669 0

Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti (Oracle Orchestration Cloud Service), tek bir noktadan sunucular üzerinde script çalıştıran veya web servisi uç noktalarını çağıran iş akışları için görev zamanlaması ve takip etme becerisi kazandıran bir servis-olarak-yazılım çözümüdür. Gerek şirket bünyesinde veya bulut üzerinde mükerrer bakım görevlerini belirli zaman aralıklarıyla yürütmek isteyen sistem yöneticileri, gerek uygulamalarına bir görev zamanlayıcı eklemek isteyen geliştiriciler için idealdir. Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti, mevcut DevOps projelerini buluta taşımak isteyen BT yöneticileri içinse mevcut araçlar ve scriptlerle kolayca entegre edilerek yeni ortamlara ve uygulamalara olanak tanıyan basit REST APIleri sunar.

Hyper Cloud Ölçeğinde Görev Zamanlaması, Takibi ve Raporlaması

Bir görevi ister anında ister mükerrer şekilde yürütüyor olun, Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti, iş akışınızı bir veya binlerce varlık veya uç nokta üzerinde güvenilir şekilde ve zamanında başlatır. İş akışları Oracle Yönetim Bulutu aracısı (agent) içeren sunucularda script’leri yürütebilir veya HTTP ya da HTTPS üzerinden web servisi uç noktalarını çağırabilir. Kimlik doğrulaması gerektiren uç noktalarda Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti temel kimlik doğrulamasının yanı sıra, Oracle Bulut ve Amazon Web Services kimlik doğrulamasını destekleyerek esneklik ve heterojen bir bulut deneyimi sunar.

Kullanıcılar gerek REST APIsini gerek önceden tasarlanmış gösterge panellerini kullanarak iş akışlarının durumunu ve ilerleyişini takip edebilirler. İş akışının başarıyla tamamlanması veya başarısız olması durumuna göre eposta veya Oracle Yönetim Bulutu platformunun desteklediği başka bir iletişim kanalı üzerinden uyarılar gönderilebilir.

Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti ayrıca iş akışı yürütme zamanındaki sapmaları ve başarısızlık oranını otomatik tespit edip uyarı göndererek kullanıcıların sorun çıktığı anda bu sorunları önceliklendirerek sorunları gidermek için proaktif önlem almasına olanak tanır.

BAŞLICA İŞ FAYDALARI
• Şirket içi ve buluttaki ortamlar için tek çözüm
• Merkezi işletim
• Karmaşıklığı azaltır
• Daha düşük yatırım maliyeti
• Gelecekteki kapasiteyi öngörme ve planlama becerisi
• Özelleştirilmiş analizlerle kapsamlı bilgiler sunar

TEMEL ÖZELLİKLER
• İş akışı topolojiye göre yürütülür
• Gösterge panelleri
• Log Analytics entegrasyonuyla iş akışı kütüğü tutulur ve analiz edilir
• Sapmalar otomatik tespit edilir ve uyarı verir
• Gerek şirket içi ortamlarda (aracı) gerek bulutta (REST) uç nokta desteği
• Anında ve mükerrer yürütme
• Hyper cloud ölçeği

Topolojinin Farkında Bir İş Akışı Yönetimi

Modern uygulamalar karmaşıktır, esnektir ve genel olarak dinamik bir topolojiye sahiptir. Bu nedenle sistem yöneticilerinin bir uygulama topolojisinin tüm üyelerinde çalıştırılması gereken görevleri otomatik olarak çalıştırması zordur. Örneğin, bir sistem yöneticisi belli bir uygulamayı destekleyen sunucularda bir işletim sistemi paketini güncellemek istiyor olsun. Genelde sistem yöneticisinin bu işlemi gerçekleştirmek için her seferinde mevcut üyeler listesini biliyor olması gerekir. Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti’nde ise bir uygulama varlığı için başlatılan iş akışı, yürütme anında uygulama topolojisinin o andaki tüm üyeleri için otomatik olarak çalıştırılır. Uygulama topolojisinde herhangi bir değişiklik diğer Oracle Yönetim Bulutu servisleri tarafından otomatik tespit edilir ve anında Oracle Orkestrasyon’a bildirilerek uygulama seviyesindeki iş akışının bir sonraki yürütümünde kullanılır.

İş Akışı Kütüğünün Tutulması ve Log Analizi Entegrasyonu

Yürütülen iş akışları kütükler üretir ve bu kütükler hataları anlamak ve yürütme sürelerini kestirmek için değerli bilgiler sunarlar. Oracle Orkestrasyon iş akışı kütüklerini otomatik olarak tutar ve 7 günlük çıktı üretir. İlave kütük tutma ve analiz görevleri için kütükler doğrudan Oracle Log Analytics’e gönderilebilir ve burada otomatik olarak çözümlenerek verimli bir biçimde depolanabilir. Kullanıcılar diğer kütük kaynaklarının yanı sıra Oracle Orkestrasyon Bulut Hizmeti iş akışı kütüklerini görüntüleyerek yürütme sürecindeki değişikliklere, hatalara vb. yol açan dış faktörleri anlayabilir ve nedenlerini görebilirler.

Gösterge Panelleri

Gösterge panelleri (dashboard) gerek BT departmanına gerek iş departmanlarına operasyonların nasıl yürüdüğüne ilişkin bir kavrayış kazandırır. İşletmedeki paydaşlar hazır gelen ve özelleştirilebilen gösterge panellerini kullanarak tek bir merkezi noktadan iş akışlarının durumunu ve sonuçlarını görebilirler. Önceden tanımlanmış araçlardan, grafiklerden ve kontrollerden oluşan zengin bir set, iş akışlarından başarısız adımlar, hatalar ve yürütme süreleri dahil olmak üzere kritik operasyonel bilgilerin elde edilmesine olanak tanır. Tüm Oracle Yönetim Bulut servislerinde ortak olan ‘büyük veri’ platformu, farklı servislerdeki araçların bir araya getirilmesini sağlayarak tüm uygulama ve servislerde son kullanıcı deneyiminin, olayların, kritik hataların, iş ölçütlerinin ve kullanılabilir kaynak ve kapasitenin 360 derece görünümünü çıkarmaya olanak tanır.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde