Oracle Sigortacılık Zirvesi’nin Ardından Akılda Kalanlar

795 0
795 0

Her yıl Oracle tarafından düzenlenen ‘Oracle Sigortacılık Zirvesi’ bu yıl 8 Mart 2017 tarihinde İstanbul Raffles Otel’de gerçekleşti.  ‘Sigortacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, sektöre dair en güncel gelişmeler farklı sunumlarla ele alındı. Başarıyla gerçekleştirilen zirveyi, odergi için Oracle Sigorta Sektörü Satış Yöneticisi Burak Kuzucu değerlendirdi.

 

7. Oracle Sigortacılık Zirvesi, “Dijital Dönüşüm: İyi Örnekler” başlığı ile çok değerli konuşmacıları, 600’ün üzerinde sektör temsilcisi ve değerli iş ortaklarımızın katılımıyla birlikte 8 Mart 2017 günü gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğin parçası olan ve katkıda bulunan herkese tekrar çok teşekkür ederim.

Sigortacılık sektörü için artık geleneksel hale gelen etkinliğimiz, sektörün bilgi teknolojileri çalışanlarının ötesine geçerek iş birimlerinin ve hatta acentaların ilgisini çekmektedir. Bu zengin katılımı iki açıdan çok değerli buluyorum: ilki dijital dönüşüm için tüm parçaların resme dahil olmasına ilişkin gereklilik ve ikincisi ise dönüşüme uyum sağlayamayanların yok olacağına yönelik farkındalık. Etkinliğin ajandası, bu algının ve bilincin daha da yükselmesine katkıda bulunmak üzere tasarlanmaya çalışılmıştı.

Dijital dönüşüm kavramının ne kadar önemli olduğu konusunda etkinliğe katılanlar arasında büyük soru işaretleri ve farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamanın geçildiğini, artık temel sorunun “peki ama nasıl?” olduğunu görüyorum. Bu soruya cevap üretebilmek üzere cepkenime doldurduğum bilgilerden bir derleme yapmaya çalıştım. Etkinlikte yer alan sunumları ayrıca incelemek isterseniz, şu link üzerinden erişebilirsiniz.

Temel tespit şöyle özetlenebilir: Sigortacılık sektöründe köklü bir değişim gerçekleşiyor ve tüm süreçlerin müşteri odaklı şekilde yeniden tasarlanması gerekiyor. Bu dönüşümde, bilgi teknolojilerinin sunduğu araçlar kadar örgütsel kültürün ve organizasyonel yapının değişimi de kritik önem ifade etmekte. Bu bileşenlere yönelik tespitler ve çıkarımlar, önem sırasından bağımsız olarak 3 başlık altında ele alınabilir.

1. Teknolojik Dönüşüm

•Dijital dönüşüm için teknoloji tarafından sunulan nimetlerin çeşitliliği ve sayısı takip edilmesi güç noktalara doğru ilerlemekte. Bu yüzden, kurumun dijital dönüşüm stratejileri doğrultusunda uygun teknolojiler ile fayda üretilmesi ve sürdürülebilirlik sağlanması büyük önem ifade etmekte.

•Sigorta şirketleri için varoluşsal anlam ifade eden risk yönetimi ve yol alınması gereken müşteri odaklılık konularında, en hızlı şekilde veri odaklı bir işletmeye dönüşebilmek için analitik yetkinliklerinin geliştirilmesi gerekmekte.

•Nasıl ki hız çağımızı tanımlarken kullandığımız kavramların başında geliyor ise hıza dayanıklı hale gelebilmek isteyen işletmeler için de çevikleşme kavramı aynı durumda. Bulut bilişim teknolojilerindeki gelişim, kurumların bilgi teknolojilerinden bekledikleri faydaları daha hızlı ve verimli şekilde elde edebilmelerini sağlayacak.

•Sigorta şirketlerinin temel müşteri segmentleri içerisinde aynı ürün ve hizmeti sunarak hayatlarına devam etmeleri, değişen müşteri beklentileri ile uyumlu değil ne yazık ki. Kişiselleştirilmiş poliçeler ve özelleştirilmiş hizmetler üretmek hayati önem taşımakta, işte tam bu noktada Nesnelerin Interneti kavramı sigorta şirketleri için inanılmaz fırsatlar barındırmakta.

•Doğallaşan bir refleks olarak tüm sorunların çözümünü teknolojide aranmakta; teknolojinin bir araç olduğunu unutmamak gerekli.

2. Organizasyonel Yapının ve İnsan Kaynağının Dönüşümü

•Dijital dönüşüm odaklı olarak oluşturulan ekiplerin temel görevi, dönüşüme imkan sağlayıcı şekilde örnek uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak ve kurum kültürüne kazandırılması için yaygınlaştırmaya destek olmaktır.

•Inovasyon şirket içerisinde belli bir grup kişiye verilebilecek bir görev değildir; kurumdaki tüm paydaşlardan hatta kurum dışı kaynaklardan gelebilir, buna açık olunmalıdır.

•Ekosistem oluşturma ve sürekli olarak zenginleştirme, şirketler için hayati yetkinliklerden biri haline gelmekte; Insurtech’ler ile olan ilişkide bu bakış açısı ile kurgulanmalıdır.

•Dijital dönüşüm için daha çevik ve yenilikçi olması gereken bilgi teknolojileri birimlerinin, temel sigortacılık faaliyetleri ve dijital odaklı faaliyetler olarak iki alt fonksiyon olarak yapılanması etkin bir organizasyonel yapı üretebilir.

•Bilgi teknolojileri birimi ile iş birimleri arasındaki uyumun (birbirini anlayabilme ve tamamlayabilmenin) önemi giderek artmakta; kesişim kümesinde yer alan ve az sayıda bulunan bu profile gereksinim yükselmekte.

3. Örgütsel Kültürün Dönüşümü

•Sigorta şirketleri, uzun yıllardan beri müşterileri ile olan ilişkilerini acentaları üzerinden yani dolaylı bir şekilde yürütmekte. Bu durumun yarattığı sonuç: şirketlerin içerisindeki acenta odağı güçlenirken müşteri odağının zayıflaması.

•Müşteri deneyimini, müşteri ile satış sorumlusu veya acenta arasında kurulan iletişimden ibaret olarak yorumlamak, müşteri yaşam döngüsünü zarar vermekte.

•Karar alma süreçlerinde kullanılan kabullerin ve öğrenilmişliklerin, veri odaklı yaklaşımla sürekli olarak sorgulanması ve yenilenmesi değişime uyum için mutlak gerekliliktir.

Tüm bu kavramların ötesinde yükselmekte olan ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir trendi paylaşmadan bu yazı bitirilmemeli: “Önleyici Sigortacılık (Preventive Insurance)”. Çok önemli olan bu gelişme üzerine ayrı bir yazı yazmak istiyorum ama önden bir tüyo vermek gerekirse; yarının sigortacılık dünyasında hizmet vaadi, bugünden çok ama çok farklı olma potansiyelini taşıyor.

Önümüzdeki yılki etkinliğimiz için hedefimizi paylaşarak çok uzattığım bu yazıyı tamamlamak istiyorum:

“Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte yeni dijital dönüşüm örnekleri üretmek, bu deneyimleri yine sektör ile paylaşmak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak”.

 Burak Kuzucu

Oracle Sigorta Sektörü Satış Yöneticisi 

Etiketler

Yorum Sırası Sizde