Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti

607 0
607 0

Oracle Compliance Cloud Service (Uyumluluk Bulut Hizmeti), endüstri standardı ölçütlerin, REST-tabanlı bulut kaynaklarının ve işletmenin kendi kurallarının BT ve İş Uyumluluğu departmanları tarafından değerlendirmesini ve puanlamasını mümkün kılan bir servis-olarak-yazılım çözümüdür. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti ile gerek şirket bünyesindeki gerek buluttaki uyumluluk ihlallerini puanlayabilir, önceliklendirebilir ve giderebilirsiniz.

Şirket İçinde ve Bulutta Kurumsal Uyumluluğa Yakın Takip

İşletmelerin, üretim ortamından geliştirme ve test ortamına her yerde uyumluluk verilerine kapsamlı, zamanında, doğru ve sorunlara müdahale etmeyi sağlayacak şekilde erişebilmeleri gerekir. Sanal platformların yaygınlaştığı günümüzde sistem yaşam döngüleri birkaç saatten yıllara uzanırken bu gereklilik her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Üstelik, hızla yaygınlaşan hibrit bulut hizmetlerinin dış saldırılar için ilave açıklar yaratması, BT departmanlarının kurumsal uyumluluğu zamanında ve kapsamlı bir biçimde doğrulama becerisini tehlikeye atmaktadır. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti, aşağıdaki adımlarla bu sorunlara benzersiz bir çözüm getirmektedir:

  1. Uyumluluk standartlarının gereken seviyede ve hızla uygulanması.
  2. REST-tabanlı bulut kaynağı konfigürasyonlarının değerlendirilmesi.
  3. Özel hazırlanmış script’leri çalıştırarak ve puanlayarak uyumluluk
    değerlendirmesinin daha kapsamlı hale getirilmesi.

Şekil 1 oracle dergi

TEMEL Ö Z E L L İ K L E R

• Uygulama ve Bulut Farkındalığı

• Hazır şekilde gelen Bulut Kaynağı (REST-tabanlı) uyumluluk kurallarının yürütülmesi

• Çalışmakta olan bulut varlıkları dinamik şekilde tespit edildiği için mükerrer değerlendirmelerde hedef sorunların elle düzeltilmesine gerek kalmaması

• İhlal durumlarında Uyarı ve Sıraya Koyma sistemi

Heterojen Bulut Desteği

şekil 2Şirket bünyesindeki sanal ortamlar ve hibrit bulut ortamları varlıkların verimli kullanımını artırırken, bu teknolojiler aynı zamanda BT uyumluluğunun doğrulanması açısından birtakım yeni problemler ortaya çıkarmıştır. Yeni devreye alınan altyapı yazılım yığınları, değerlendirmeye alınana kadar bilinmeyen uyumluluk riskleri içerir. Yüksek sanallaştırmaya sahip ortamlarda bir varlığın yaşam döngüsü o varlığın değerlendirilmeden oluşturulmasını ve sonlandırılmasını gerektiriyorsa bu sorun daha da büyür. Değerlendirilmemiş varlıklar kurum çapında eksik ve yanlış uyumluluk puanlamalarına ve risk değerlendirmelerine neden olarak nihayetinde yanıltıcı bir güvenlik duygusunun oluşmasına yol açar. Servis-Olarak-Altyapı türündeki hibrit bulut ortamları, şirket içi ağlarda yeni saldırı açıkları oluşturarak bu sorunu daha da karmaşık hale getirir. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti aşağıdaki adımlarla bu sorunlara çözüm getirmektedir:

1. REST-tabanlı Bulut Kaynağı değerlendirmelerine izin vererek;
örn. Ağ konfigürasyonlarının ve sınırlamalarının en iyi pratiklere uygun olup olmadığını doğrulayarak,

2. Sorunların elle giderilmesine gerek kalmaması için çalışmakta olan bulut varlıklarının dinamik değerlendirmesini yaparak,

3. Kısa süreli devreye alınan sanal ortamların hızlı değerlendirmesine izin vererek,

4. Şirket bünyesindeki ortamlar, bulut ortamları ve ağdan bağımsız tekil ortamlar dahil olmak üzere kurum çapındaki farklı veri merkezlerinden gelen uyumluluk puanlamalarını birleştirerek.

Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti, benzersiz bir görünürlük seviyesi sunarak günümüzün hızla artan uyumluluk problemlerine çözüm getirir. Gerek çok veri merkezli, gerek şirket içi, gerek hibrit bulut ortamları Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti’nin avantajlarından yararlanabilirler, çünkü son derece dağıtık şekilde ve zamanında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeleri sayesinde riskleri ve uyumluluk durumunu daha doğru ve önlem alınabilir şekilde gösterir. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti halihazırda Oracle Cloud ve Amazon Web Services (AWS) için hazır kurallarla gelmektedir.

Standartlara Dayalı Açık ve Genişletilebilir

Secure Technical Implementation Guides (STIG) gibi uyumluluk testi standartları, ABD Federal Bilgi Güvenliği Yönetimi Kanunu gibi uyumluluk standartlarına temel oluşturabilir. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti açık ve genişletilebilir bir yapıya sahip olduğu için genel kabul gören testlerin genişletilmesine izin vererek endüstri uyumluluk standartlarının gerekliliklerinin son noktasına kadar yerine getirilmesini kolaylaştırır.

Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti ile şunları yapabilirsiniz:

• Özel olarak yazılmış bir script veya süreci yürüterek dönüş kodlarını testi geçti/geçmedi şeklinde eşleştirebilir, böylece kural ihlallerini gözlemleyebilirsiniz

• Özel script’e, problemin ciddiyet derecesini, ihlalin niteliğini ve sık karşılaşılan sorunlar için çözüm talimatlarını gösterecek eklemeler yapabilirsiniz

• Endüstri standardı sonuçlar elde ederek bunların yüklenmesini, birleştirilmesini ve puanlanmasını sağlayabilirsiniz.

Uygulama Farkındalığı

Günümüzde uygulamalar işletmelerinin merkezinde yer almaktadır. Gerek müşteriyle temas halindeki gelir merkezlerinde gerek maliyetleri düşürmek için kurulan self-servis son kullanıcı operasyonlarında uygulamalar tüm şirket çapında kritik bir gelir akış kanalı olarak görev yaparlar. Uygulama uyumluluk değerlendirmesi sonucunun zamanında alınması için değerlendirmenin tek bir sistem veya çok katmanlı bir sistem kümesi (cluster) üzerinde yapılması gerekebilir. Genelde hem farklı işletim sistemlerini, uygulama sunucularını ve veri tabanlarını içeren heterojen bir sistemin sınırlı bir zaman aralığında değerlendirilmelidir, hem de uyumluluk puanlaması kapsamlı, tekrarlanabilir ve zamana bağlı kıyaslaması yapılabilir olmalıdır. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti bu değişken teknoloji platformlarını tanımlamanıza, gerekli testlerle, özel kurallarla ve bulut kaynağı değerlendirmeleriyle ilişkilendirmenize ve sonuçta ortaya çıkan Değerlendirme Şablonunu isteğe bağlı olarak yapılan veya mükerrer değerlendirmeler için bir takvime bağlamanıza olanak tanır. Örneğin, açık kaynaklı bir platform üzerinde çalışan bir uygulama web katmanını Tomcat üzerinde, MySql veri katmanını Red Hat veya Centos Linux üzerinde çalıştırıyor olabilir. Veya paketlenmiş veya özel olarak geliştirilmiş bir uygulamanın arkasında Weblogic, Oracle Veritabanı 12c veya SPARC Solaris bulunuyor olabilir. Yukarıdaki iki kullanım durumunda hedeflerin herhangi bir kombinasyonu tek bir Değerlendirme Şablonu üzerinde birleştirilerek uyumlulukları değerlendirilebilir. Bu mükerrer değerlendirme zamana bağlı puan kıyaslamalarına esas oluşturarak, uyumluluk durumunuzun iyileşmekte mi olduğunu yoksa bir servis seviyesi anlaşmasının ihlalini takiben kötüleşmekte mi olduğunu belirleyebilmenizi sağlar. Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti’nin uygulama farkındalık özelliği, satış, finans, insan kaynakları, müşteri verileri gibi verileri içeren en değerli çok katmanlı kurumsal uygulamaları uyumluluk açısından değerlendirme sürecini hissedilir şekilde basitleştirir.

Kapsamlı, Zamanında ve Müdahale İmkanı Veren Uyumluluk Sonuçları

Bulutu ön plana çıkaran bir SaaS (Servis-Olarak-Yazılım) çözümü olan Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti, gerek şirket bünyesindeki sistemlerde, gerek bulutta, gerek sanallaştırma oranı yüksek hibrid kurumsal topolojilerde hızlı uyumluluk değerlendirmesi yapabilmek için tasarlanmıştır. Oracle Compliance Cloud servisi uyumluluk durumunuzu değerlendirme, puanlama ve raporlama süreçlerinizi otomatik hale getirdiği için, servis seviyenizde bir gerileme olduğunda otomasyona daha çok odaklanarak sorunun büyüklüğüne uygun bir önlemi devreye alabilirsiniz. Uyumluluktan sorumlu görevliler işletme çapında hızlı bir biçimde anlık değerlendirme görüntüleri (snapshot) alarak uyumluluk puanı trend verilerine kolayca erişebilirler. Önceliklerine göre sıralanmış uyumluluk ihlali listeleri ve uyumluluk puanını etkileyen en ciddi ihlalleri düzeltmek için zamanın en etkin şekilde nasıl kullanılacağını gösteren yol haritaları BT yöneticilerinin çok işine yarayacaktır. Sonuç olarak, Oracle Uyumluluk Bulut Hizmeti bir işletmedeki tüm paydaşlar için en kapsamlı uyumluluk sonuçlarını zamanında ve önlem almaya uygun bir biçimde sunar.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde