Veri Analitiğinin Demokratikleşmesi

544 0
544 0

“En iyi Bulut Platform
Hizmeti, teknoloji konusunda yetersiz olan
bir kişinin bile kolayca anlayabileceği araçlarla
birçok farklı analitik uygulamaya erişim imkanı verir.”

İstatistik konusunda sıkça söylenen meşhur bir söz: “Üç tür yalan vardır: Beyaz yalanlar, kötücül yalanlar ve istatistikler”. İstatistiklere dayanarak her şeyi savunabilirsiniz ve karşıt bir argüman ileri sürmek de kolay değildir. Ancak istatistikler, “güçlendirme” amacıyla çok işimize yararlar. Farklı istatistikleri bir araya getirdiğinizde bilgiye, iyi bir şekilde yorumlayabildiğinizde de derin bir bilgi kaynağına ulaşabilirsiniz. Bulut Platformu hizmetleri ile daha etkin bir hale dönüştürülen servisler, size bilgiyi sunmak için oradadırlar. Sonuç itibariyle ‘özel’, ‘genel’ ya da ‘hibrit’ yapıda olsun, bir bulutta veri saklamanın amacı, bilgiye erişme imkanlarını genişletmektir. Ancak buluta ilk kez geçtiğinizde bu çok temel ve önemli hususu kolayca gözardı edebilirsiniz. Görüşmeler devam ettikçe buluta geçmenizin asıl nedeni aklınızdan kolayca çıkabilir ve kendinizi Bulut Platform hizmetlerinin sunabileceği farklı seçenek ve alternatifleri düşünürken bulabilirsiniz. Ancak neyse ki bulut stratejileri ile ilgilenen ekipler, her zaman elde edilecek sonuca, yani daha fazla inovasyon, daha yüksek performans ve kârlılık elde etmeye odaklanırlar. Bu da işler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı öncelikleri haline getirir ki doğru yol budur.

“İyi bir Bulut Platformu Hizmeti, farklı analitik
uygulamalar yoluyla finans ekibine herhangi
bir gelir ve gider kombinasyonuna bir bakışta
ulaşabilme imkanı sunar. İK ekibine belirli bir
tesisteki ve belirli bir dönemdeki personel
sirkülasyonunu takip edebilme olanağı verir. Üst
düzey bir yöneticiye ise sorduğu soruların karşılığını
tek bir toplantıda hemen alabilme şansı tanır…”

BULUT PLATFROM HİZMETİNİN ÖNEMİ

Bilgiyi size Bulut Platform hizmetleri sunmaz. Bilgi, analitik uygulamalardan elde edilir. Bulut Platform hizmetleri sadece temel unsurların bağlandığı ve böylece iş uygulamalarını ve arka plandaki altyapıyı bir araya getiren bir yöntemdir. Bulut Platformu hizmetleri ile etkinleştirilen hizmetler bilgiyi sunar. En iyi Bulut Platform Hizmeti, teknoloji konusunda yetersiz olan bir kişinin bile kolayca anlayabileceği araçlarla birçok farklı analitik uygulamaya erişim imkanı verir. Bu nedenle son kullanıcıların farklı türlerdeki bilgilerin yeni bilgiler elde edebilmek amacıyla nasıl bir araya getirileceklerine zaman harcamamaları gerekir. Bunun yerine kullanıcılara, bu farklı bilgileri kolayca anlayabilecekleri görseller yoluyla birleştirme ve düzenleme imkanı verilmelidir. İşte bu noktada Bulut Platform hizmetlerinin önemi ortaya çıkar. Örneğin veri analistine talep iletip cevabını beklemeye gerek kalmadan istenilen bilgiye erişilir. Bulut Platform hizmetleri, finans ekibine herhangi bir gelir ve gider kombinasyonuna bir bakışta ulaşabilme imkanı sunar. İK ekibine belirli bir tesisteki ve belirli bir dönemdeki personel sirkülasyonunu takip edebilme olanağı verir. Üst düzey bir yöneticiye ise sorduğu soruların karşılığını tek bir toplantıda hemen alabilme şansı tanır…

GELİŞTİRMEK VE DEĞİŞTİRMEK

Bulut Platform hizmetleri, işletmelerekendi ihtiyaçlarıyla ilgili olan bilgileri ve verileri sunan uygulamaları geliştirme ve bu analitik uygulamaları da ihtiyaçlar geliştikçe değiştirebilme imkanı verir. Tabii ki uzmanlık becerileri gerektiren ayrıntılı ve karmaşık analizlerin önemini gözardı edemeyiz. Ancak bu gibi çalışmaları gerçekleştirebiliyor olmak da bulut analitiği araçlarının sunduğu büyük veriye yönelik temel avantajlardan biridir. Üstelik bu analitik türü, düz bir elektronik tablo şeklinde değil de kolayca keşfedilebilecek, düzenlenebilecek ve incelenebilecek yapıda ve güçlü bir görsellikle gelir. Bu zengin görselleştirmeler sayesinde kullanıcılar veri kümelerini gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirler. Örneğin, büyük resmi çok yönlü görebilmek için projeyle ilgili değişkenleri ekleyip ve çıkarabilir ya da zaman dizilerini değiştirebilirler. Görselleştirmelere de tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi tablet veya telefondan kolayca erişilebilmektedir. Bu amaçla Bulut Platform hizmetleri kullanmanın güzel bir örneğini, görsel örnekler oluşturabilmek için sadece bir tarayıcı ve elektronik veri tablosuna ihtiyaç duyan Oracle Veri Görselleştirme Hizmeti oluşturur. Bunun için ideal senaryo, verileri herhangi bir kaynaktan -bulut, yerleşik uygulamalar, büyük veri havuzları, Nesnelerin İnterneti kaynakları ve hatta lokal dosyalaralabilecek analitik uygulamalardır. Daha çok ilgili veriyi görselleştirebildiğiniz müddetçe daha doğru kararlar almak mümkün olacaktır. Doğru bilgiler, doğru zamanda, doğru kişilerin elinde olduğu sürece işletmenizle ilgili bilgiler parmaklarınızın ucunda olacak ve uygun operasyonel kararları vermeniz kolaylaşacaktır. Bilgiler bu şekilde demokratikleştikçe de organizasyonunuz kendisini daha iyi anlayabilecek, kavrayabilecek, yenilik ve büyüme planlarını daha etkili bir şekilde uygulayabilecektir.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde